Digital värdskapsutbildning i Swedish Lapland

vardskap_top

Vi har skapat en digital värdskapsutbildning som vänder sig till dig som arbetar inom besöksnäringen. En chans att lära dig och dina medarbetare mer om destinationen Swedish Lapland, värdskap och bemötande!

Bemötande och regional kunskap
Ditt bemötande spelar stor roll för den som besöker ditt hotell, företag, din ort, destinationen Swedish Lapland och Sverige. Ditt värdskap påverkar hur länge gästen stannar, om gästen återvänder och hur gästen berättar om sin upplevelse för andra.

I den digitala utbildningen Värdskap i Swedish Lapland varvar vi fakta med reflektioner och övningar. Du träffar både gäster och värdar som ger sin syn på värdskap. Den ger dig kunskap om destiantionen Swedish Lapland och om de upplevelser och platser som finns här. kaffekanna

Vad vinner du på det?
Jo, gott värdskap är en viktig faktor för att utveckla bemötande och service och för att skapa goda relationer både internt och externt. Det ger gästen kvalitet och värde. Du får mening och glädje i ditt arbete.

Den digitala utbildningen svarar på företagens önskan om en värdskapsutbildning som berör servicekunskap, värdskap samt regional och lokal kunskap.
Värde: alla delar ingår för 325 kr per licens (användare).
Licensen är giltig 1 år från registrering.

Innehåll
Del 1: Mera värd
En generell kurs med 100 % fokus på värdskap och bemötande. Framförallt ges stort utrymme till den egna insatsen på personnivå.
• Vad lär du dig av kursen?
Du kommer att få insikt och förståelse för vad värdskap är och på vilket sätt det är
relevant och användbart för dig i din professionella roll.
Tidsåtgång: ca 45 minuter

Del 2: Swedish Lapland
Vad alla ambassadörer för Swedish Lapland behöver veta för att vara goda värdar.
• Vad lär du dig av kursen?
Du får kunskap om området  och platserna som utgör destinationen Swedish Lapland,  samt upplevelser som lockar besökare och turoperatörer.
Tidsåtgång: ca 35 minuter

del 3: Lokal destination
Denna ingår i de destinationer som önskar det.
• Specifik kunskap om destinationerna:
Arjeplog, Gällivare, Luleå och Skellefteå. Kontakta din lokala projektmedarbetare för information. Fler destinationer är på gång.
Tidsåtgång:  ca 25 minuter

Intresserad?
Kontakta din lokala projektmedarbetare! Uppgifter om kontaktpersoner finns på: swedishlaplandvisitorsboard.com/?p=2104

Swedish Lapland Visitors Board kraftsamlar tillsammans med destinationerna i Swedish Lapland för att det goda mötet alltid ska vara i fokus. Värdskapsutbildningen sker inom det regiongemensamma samverkansprojektet Destination Capacity Building in Swedish Lapland. Projektet är finansierat av EUs strukturfonder, destinationens samtliga 16 kommuner, Länsstyrelsen Norrbotten, Norrbottens läns landsting och Region Västerbotten.