Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Fotograf: Källa: Tillväxtverket

Nyheter 20 oktober, 2022

Sommaren 2022 levererar nytt besöksrekord i Norrbotten

Efter två pandemidrabbade sommarsäsonger slog antalet gästnätter nytt rekord i länet. Färsk statistik från Tillväxtverket visar en ökning med 39 procent jämfört med föregående sommar och 2 procent högre än rekordåret 2019. – Ett styrkebesked som tydligt visar resmålets internationella lyskraft, samtidigt som orosmolnen hopar sig inför 2023, säger Annika Fredriksson, vd Swedish Lapland Visitors Board.

SCBs siffror för sommaren 2022 visar att 43 procent av länets besökare kommer från ett annat land och resterande 57 procent är svenskar. 2019 var motsvarande siffror 41,5 och 58,5 procent. Norrbotten har i jämförelse med andra svenska län en större andel utländska besökare. Och vi ligger också långt över det nationella genomsnittet på 26 procent.

– Det är ett styrkebesked att vi lyckats bibehålla och vidareutveckla vår status som internationellt resmål. Siffrorna visar att besöksnäringen tillsammans efter pandemin fortsatt stärkt närvaron på marknaden och lockar hit fler utländska resenärer jämfört med rekordåret 2019, säger Annika Fredriksson, vd Swedish Lapland Vistitors Board.

Vi är dessutom en glest befolkad region, vilket innebär att vi har en liten egen inre marknad. I klartext betyder det, ett för litet eget kundunderlag för en stark och växande besöksnäring. Vi är beroende av inresta gäster från andra länder eller delar av Sverige, fortsätter hon.

Köpstarka besökare tack vare internationell dragningskraft

De utländska besökarna lämnar oftast ett större bidrag till den lokala ekonomin då de spenderar mer på plats än genomsnittssvensken. Resenärer från andra länder handlar gärna med sig lokalproducerade produkter och köper lokal service och tjänster som guidning, upplevelseaktiviteter och liknande.

Just andelen utländska besökare har under de senaste tio åren växt med de offensiva exportsatsningar som genomförts. Det är innovativa och ständigt framåtsyftande besöksnäringsentreprenörer som skapar nya reseanledningar, vilket är grunden till att näringen växer.

-Vi har utvecklat ett smart system i hur vi gemensamt arbetar tillsammans med resmålets positionering på den internationella resemarknaden, företagens affärs- och produktutveckling och gemensam bearbetning av potentiella besökare för att öka företagens försäljning och kännedom om deras olika reseanledningar, förklara Annika.

Nya orosmoln

Besöksnäringen har varit hårt ansatt under pandemin och en ökad tillströmning av gäster är efterlängtad. Samtidigt växer sig ett högaktuellt och konkreta orosmoln nu kraftigare när besökarna vänder tillbaka. Det är kompetensförsörjningen. Det är mycket svårt att hitta medarbetare för de många olika funktionerna i alla branscher som tillsammans är kärnan i besöksnäringen. Näringen är likt andra i Norrbotten beroende av inflyttad arbetskraft.

– Förutom att det är svårt att bemanna sina verksamheter så ställer brist på bostäder till det. För de som kommer för att jobba är det svårt att hitta boende, på grund av den omfattande samhällsomvandlingen som pågår i flera kommuner. Till länets egna utmaningar stundar också ökade kostnader på grund av inflation och händelser i samhället och omvärlden. Hushållen får mindre pengar att röra sig med och det riskerar att skapa en nedgång för turismen liknande den i början av 90-talets finanskris. Det finns ett antal stora orosmoln som näringen har att hantera i närtid, avslutar Annika Fredriksson.

Om statistiken

Gästnätter är ett mått på antalet nätter gäster bor på kommersiella boendeanläggningar. Inkvarteringsstatistiken är en totalundersökning med svarsplikt för samtliga hotell, vandrarhem, camping, stugbyar samt kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter med minst fem rum eller nio bäddar. Det innebär alltså att mindre anläggningar inte omfattas av denna insamling.

Statistiken för sommarsäsongen 2022 är preliminär. Sommarsäsongen omfattar juni, juli och augusti.

Besök Tillväxtverkets statistikportal för att ta del av mer statistik: Inkvarterings­­statistik

Här kan du ta del av mer info och statistik för resmålet Swedish Lapland som vi samlat.

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.