Award of Swedish Lapland

award_webbSwedish Lapland Visitors Board har uppdraget att locka fler besökare till Swedish Lapland, Sveriges nordligaste destination och verka för en växande besöksnäring i regionen. Vi stärker attraktiviteten genom att marknadsföra regionens platser och upplevelser som matchar den globala resenärens och det globala företagets efterfrågan.

Besöksnäringen i Sveriges nordligaste destination Swedish Lapland har mellan åren 2000-2010 ökat omsättningen med 74% och bidragit med en fördubbling av antalet jobb i branschen. Den regionala näringen i form av cirka 600 medlemmar och lokala destinationsorganisationer har antagit den nationella utmaningen om en fördubbling av omsättningen till år 2020 och tillsammans partners inom såväl näringsliv som offentlighet skapar vi förutsättningarna för att lyckas.

Vi vill genom dessa priser synliggöra och premiera insatser som inspirerar och levererar i strävan att stärka destinationen Swedish Laplands attraktivitet och konkurrenskraft.

I år skedde prisutdelning av Award of Swedish Lapland 2 maj 2016 i samband med Academy of Swedish Lapland i Kiruna.

Skicka din nominering med motivering och kategori till nominera@swedishlapland.com senast den 8 april!

Kategori: Innovation

En innovativ idé som bidrar till besöksnäringens utveckling, har nått kommersiellt genomslag och sätter Swedish Lapland på den internationella kartan.

Kategori: Brobyggare

Byggare av en värdefull och hållbar bro där kulturer, människor och affärer flödar mellan Swedish Lapland och världen.

Kategori: Möjliggörare

Modig och ihärdigt initiativ som bakom kulisserna skapat möjligheter att genomföra arrangemang, utveckla eller etablera nya anläggningar eller upplevelser som får varumärket Swedish Lapland att färdas ut i världen.


Award of Swedish Lapland 2 maj 2016 på Academy of Swedish Lapland i Kiruna.

Namnlöst-1

Årets Möjliggörare är  Sparbanken Nord – Framtidsbanken där juryns motivering löd: ”Modiga och tidiga satsningar på regionala utvecklingsprojekt inom besöksnäringen har under många år skapat möjligheter för besöksnäringsentreprenörer att förvandla drömmarna till verklighet.”

Till årets Innovation utsågs Nordenskiöldsloppet vars rykte snabbt nått ut i världen. Juryns motivering:”Nordenskiöldsloppet har återupplivat och förnyat en historisk händelse med internationell arktisk koppling, knutet till den samiska skidkulturen inom renskötseln. Unika naturförhållanden och en extrem utmaning – över 20 mil på skidor – har lockat såväl elit som motionärer från världens alla hörn att utmana sin förmåga och följa de historiska spåren på arktisk mark.”

Årets Brobyggare är Chad och Linnea Blakley motiveringen löd: ”Multientreprenöriella motorer som öppnat nya tillväxtmöjligheter för näringen genom att sammanföra mikrodestinationen Abiskos aktörer och den internationella gästen genom vitala gemensamma funktioner som produktutveckling, paketering, bokning, transfer och försäljning.”


 

Award of Swedish Lapland 26 maj 2015 på Academy of Swedish Lapland i Gällivare.

IMG_2640

Årets Möjliggörare nomineras med utgångspunkten: ”Modig och ihärdigt initiativ som bakom kulisserna skapat möjligheter att genomföra arrangemang, utveckla eller etablera nya anläggningar eller upplevelser som får varumärket Swedish Lapland att färdas ut i världen”. Årets vinnare blev alltså Peter Aasa, Gällivare där juryns motivering löd: “En sann entreprenör som investerar strategiskt och stort i såväl företagets, platsens och regionens konkurrenskraft, och i en gestaltning som stolt synliggör platsens unika historia med stil och kvalitet som svarar mot den globala resenärens behov och efterfrågan.”

Till årets Innovation utsågs STF Aurora Sky Station i Abisko som blivit ett av världens starkaste resmål för de som söker upplevelser kring norrskenet. Juryns motivering: “STF Aurora Sky Station har paketerat Abiskos världsunika förutsättningar att erbjuda den globala resenären en oförglömlig norrskensupplevelse – en av den arktiska regionens största reseanledningar – som även fått Lonely Planet att utse Aurora Sky Station till nr 1 av världens bästa platser att uppleva ljusfenomen 2015.”

Årets Brobyggare motiveras sedan utifrån: ”Byggare av en hållbar och värdefull bro, där kulturer, människor och affärer flödar mellan Swedish Lapland och Världen”. Pristagare blev Tim och Birgitta Linhart, IceMusic, där motiveringen löd: ”Konstnärer som skapar arktisk konst, där det frusna vattnet blir till ljuv musik som förenar, fascinerar och fångar själar över hela världen. Där språket för länge sen mist sin betydelse och destinationen Swedish Laplands unika kultur talar direkt till den globala resenärens hjärta.”


Kategorier

Kategori: Innovation

En innovativ idé som bidrar till besöksnäringens utveckling, har nått kommersiellt genomslag och sätter Swedish Lapland på den internationella kartan.

Kategori: Brobyggare

Byggare av en värdefull och hållbar bro där kulturer, människor och affärer flödar mellan Swedish Lapland och världen.

Kategori: Möjliggörare

Modig och ihärdigt initiativ som bakom kulisserna skapat möjligheter att genomföra arrangemang, utveckla eller etablera nya anläggningar eller upplevelser som får varumärket Swedish Lapland att färdas ut i världen.

 


Pristagare 2013

prisutdelning_webb

Vid Academy of Swedish Lapland 12-13 november 2013 delades Award of Swedish Lapland ut för andra gången.

Årets Innovation:
Aurora Safari Camp
Motivering: ”Världstrenden “Glamping” – glamorous camping, i en unik arktisk
tolkning som attraherar globalt. Aurora Safari Camp förenar på ett nytt och innovativ sätt, den globala resenärens höga krav på boendestandard och ett nära möte med Swedish Laplands natur och möjlighet till avskildhet.”

Årets Brobyggare:
Dan Björk
Motivering: ”Pionjären som ständigt befinner sig i framkant, inspirerar
näringen och banar väg för hela destinationen Swedens Lapland genom att outtröttligen innovera internationellt gångbara spetsupplevelser för den globala resenären.”

Årets Möjliggörare:
Norrskenet AB
Motivering: ”Affärsutvecklingsbolaget Norrskenet har visat vägen med sina tidiga, modiga och framsynta investeringar i besöksnäringens pionjärer med internationella spetsupplevelser”

 

Här kan du läsa om pristagarna från 2012

 

 

Kommentera