Academy of Swedish Lapland 2015

anmal_academy

26-27 maj  Academy of Swedish Lapland – besöksnäringens branschträff

Tack alla som deltog!
Det bjöds på flera intressanta föreläsningar och de flesta kan du ta del av på Swedish Lapland Visitors Boards intranät.

 


PROGRAM

Vissa justeringar av tider i programmet kan ske.

26 maj – dag 1
09.00 Registrering – kaffe & smörgås
09.30 Välkommen!
Örtqvist Daniel

Genomgång och analys av resultatet i 2014 års kartläggning av de regionala besöksnäringsföretagens framtidsutsikter, ambitioner och behov av insatser för tillväxt Den fördjupade och omfattande undersökningen ger både en bild av nuläget och utvecklingsriktning.Professor Daniel Örtqvist, LTU/AnalyticMind.

 

 

Dharma JKiruna valdes ut som en av fem piloter i den nationella satsningen på hållbar destinationsutveckling (HDU) 2012. Hur har man arbetat med den övergripande masterplanen för turismen? Hur samordnar man arbetet med destinationsutveckling? Vilka identifierade utmaningar, aktörer, roller och framgångsfaktorer är relevanta för att fördubbla omsättning till år 2020 och stärka besöksnäringens roll som basnäring i regionen mot fokus på utveckling och tillväxt.
Dharma Johansson, projektledare Kiruna Lappland.
Jörgen Svonni, vd Kiruna Lappland.

 

_R9Q8983_svSwedish LongTail – besöksnäringen är ett stort sammahängande ekosystem
Besöksnäringen i Sverige omsätter årligen 284,4 miljarder sek, varav exportvärdet utgör 105,7 miljarder (2014). Denna omsättning, som är följden av den konsumtion som turister gör i Sverige, uppskattas sysselsätta hela 173 000 personer. Det är imponerande siffror med stor samhällseffekt. Än mer imponerande är det när vi ser hur besöksnäringens produktion i stor mån skapas i de små och medelstora verksamheter som utgör den långt största delen av sektorn. För våra internationella gäster utgörs attraktionskraften och reseanledningen sällan av en enskild upplevelse. Oftast utgörs attraktionskraften av kluster av flera upplevelser och produkter i samspel. Sveriges och företagens gemensamma framgångar och fortsatta utveckling är därför beroende av vår förmåga att samverka och skapa synergier och koordination inom alla delar av näringen. Från den enskilda företagaren till den stora koncernen samt den offentliga organisationen. Niels Mouritzen, Visit Sweden

12.00 Lunch
13.10 Eftermiddagspass dag 1

johanna_danielsson_pressbild

Trender och omvärldsfaktorer som skapar möjligheter för besöksnäringen i Swedish Lapland. Insikt och kunskap om de potentiella besökarnas behov och drivkrafter visar vägen för entreprenörernas ständigt pågående produktutvecklingsprocesser.
Johanna Danielsson, Kairos Future.

 

 

Personalfoto Piteå PresenterarGöteborg 2014.09.03. SCR. Peter Wallin. Foto: Niklas MaupoixFärsk målgruppsundersökning om Norska och Svenska Campinggäster i Swedish Lapland
Hur våra svenska och norska campinggäster väljer, planerar och genomför sitt besök idag och hur ska vi framöver tillvara potentialen från denna målgrupp och möjlighet till utveckling av nya produkter och säsongsförlängning.
Peter Wallin, SCR Svensk Camping och Per Hallqvist, Destination Piteå.

Håkan Jacobsson TRV 2Image-1Unik samverkan för ökat resande med nattåget, presentation av förstudie inför kommande nattågstrafik till Swedish Lapland
I en ny modell för samverkan, jobbar regionala besöksnäringen, SJ Norrlandståg och Trafikverket tillsammans I en Marknadsgrupp för nattåg för att stärka resandet med nattågen med insatser som åtgärdsprogram och marknadskampanjer. Vad är Trafikverkets roll i marknadsgruppen och hur tas arbetet vidare in i Trafikverkets organisation för ågärder. Samverkansprocessen leverera viktiga inspel till kommande upphandling av nattågstrafiken till norra Norrland. En förstudie har tagits fram och huvuddragen i denna kommer presenteras. Håkan Jacobsson och Eva Furmark, Trafikverket

15.00 – 15.40 Kaffe
15.40 Fortsättning eftermiddagspass
16.45 ca Avslutning

18.00 Mingel
19.00 ”Gällivare i fokus”
19.30 Prisutdelning Award of Swedish Lapland
20.00 Middag ”Taste of Swedish Lapland”

27 maj – dag 2

09.00 Godmorgon!
Förmiddagsföreläsningar

kiruna_fjallravenmars2011_5862 kopiaGemensamma värdet av attraktiva arktiska miljöer för globala varumärken i friluftsbranschen och besöksnäringen
Andreas Cederlund, Brand & Product communication manager på Fjällräven delar med sig av sina insikter och kunskaper från en ”syskonbransch” om potentialen i event och marknadskommunikation kopplat till en turistisk destination, genom bland annat Fjällräven Classic och Fjällräven Polar till det strategiska arbetet bakom varumärket Fjällrävens storytelling och produktutveckling.

 

GO1404-2015-0017The challenges of marketing a nature destination on the MICE market.
Meet in Reykjavík, the official convention bureau in Iceland– operational function and marketing approach. Different approach of marketing for the MICE market vs tourist market. Value of MICE guests vs average tourists. Trends in the MICE market. www.meetinreykjavik.is
Brynja Laxdal, Director of Marketing, Meet in Reykjavik

 

 

Dieter_MullerUtmaningen att tänka om och nytt för utveckling av besöksnäringen i Norr
Det har länge pratats om turismens möjligheter att vara en ny basindustri  i Norra Sverige men även i de nordiska grannländerna. Det nyvaknade internationella intresset för polarområden har bland annat inneburit att mycket positivt har hänt under de senaste åren. Bland annat nya produkter har lockat internationella turister Europas nordligaste områden. Trots detta återstår det en hel del utmaningar som kräver att tänka om och tänka nytt. Presentationen bygger bland annat på ett antal studier som under senare år har genomförts i regionen. Dieter Muller, professor i kulturgeografi Umeå Universitet

12.00 – 13.10 Lunch

stefan_geensMålgruppens nya värderingar, digitala beteende och krav på ökat mervärde
I VisitSwedens FutureWatch i oktober 2015 trendspanar vi kring 12 framträdande teman som kommer att påverka besöksnäringen de kommande 10 åren. Stefan kommer berätta om 2 av dessa: Samhällsvärderingar, digitala plattformar.
• Inom förändrande samhällsvärderinger tittar vi närmare på den post-materialistiska resenären som växande global målgrupp, och berättar varför den kommer att känna sig hemma i Sverige.
• Inom digitala plattformar kommer vi se hur ökande mobilanvändning leder till en allt mer intenstiv användning av appar, på bekostnad av webb-baserade gränssnitt. Detta ökar maktpositionen av plattformar som Facebook och Google, vilka får bestämma hur deras användare helst hittar och konsumerar innehåll och tjänster. Stefan Geens, Äventyret

Maria Ek StyvénDelrapportering från LTU’s forskningsprojekt Digiväx – Digitaliseringens möjligheter och utmaningar för de regionala besöksnäringsföretagen. Kunskap som kan bidra till kundfokuserade strategier och modeller för hur små och medelstora företag kan agera i de digitala informationsvägarna.
Maria Ek Styvén, biträdande professor vid LTU Industriell marknadsföring.

 

 

_MAC7433 How to make the most of a volcanic eruption
Five years ago, a volcanic eruption in Eyjafjallajökull threatened the existence of Icleandic tourism. Sveinn Birkir Björnsson from Promote Iceland / Íslandsstofa explains how the Icelandic tourism industry turned the threat of the volcano into an opportunity and doubled the number of tourists in five years. www.islandsstofa.is www.visiticeland.com/
Sveinn Birkir Björnsson, Promote Iceland / Íslandsstofa

 

image001VisitSápmi – där natur och kultur är ett
VisitSápmi beskriver sin metod att med den samiska ekoturismmärkningen Sápmi Experience, Natgeo Stories och olika partnerskap locka kunskapsresenärer till Norrland. Metoden bygger på en samisk värdegrund och samisk sakkunskap.  Resultatet  ska bli  besök som gynnar människor, natur, kultur och miljö. Besökarna ska kunna hitta Sápmi och svenska partners och de ska uppleva att det som erbjuds är genuint spännande och roligt. Dan Jonasson, VisitSápmi

 

naturum_jun2014_kristin_webbNaturum Laponia – besöksmål med känsla för världsarvet
Naturum Laponia i Stuor Muorkke/Stora Sjöfallet, är en byggnad med poetisk attraktionskraft och fungerar som en port ut till hela världsarvet Laponia. Här berättar vi hela vår historia, vad Laponia är och varför det här området är ett världsarv. Här lär du känna fjällen, skogarna och myrarna. Här får du följ årstidsväxlingarna och får insikt i varför renen står mitt i den samiska kulturen. Ett besöksmål i hjärtat av världsavet med utställning, café, guidningar, butik, barnaktiviteter, bildspel, konferensmöjligheter och mycket mer. Kristin Nilsson, naturumföreståndare Laponiatjuottjudus

14.30 Avslutning

15.00 Guidning Laponianoden för de som önskar

Vill du komma i kontakt med oss om årets Academy of Swedish Lapland? Skicka oss ett mail på: academy@swedishlapland.com