Swedish Lapand Visitors Board logotyp Europeiska unionen logotyp
English flagEng

ASSL Upgrade FAQ

Vad är ASSL Upgrade?

ASSL Upgrade är ett kompetensutvecklingsprogram som möjliggör för företag att fortsätta utvecklas och kunna bibehålla sin kompetens under krisen.

Vilka företag kan söka till ASSL Upgrade?

ASSL Upgrade riktar sig till företag inom besöksnäringen (Tex. boendeanläggningar, aktivitetsföretag, incoming, restauranger)

Kriterier för företagen:
– Företaget ska vara aktivt och bedömas ha en god mognadsgrad, dvs vara ett exportmoget företag med tidigare erfarenhet av internationell marknad.
– Företaget ska ha varit verksamt innan krisen (mars 2020)
– Företaget har max 30 anställda (räknat på årsverken)
– Företaget ska ha erfarenhet av internationell marknad och ha en internationell hemsida eller motsvarande internationell kommunikationsplattform
– Företaget ska kunna uppvisa anställningsbevis och lönebesked för deltagare, alternativt F-skattsedel för enpersonsföretagare
– Företagets juridiska form skall vara aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma

Företaget behöver också ha sitt säte, alternativt ett arbetsställe, i Swedish Laplands geografiska område, som betår av Norrbottens 14 kommuner och Sorsele och Skellefteå i Västerbotten.

Det är tillåtet att delta i projektet som enpersonsföretagare – så länge ovanstående kriterier möts.

Vem från företaget kan delta?

Företaget utser själv vilken medarbetare som är lämpad att delta i utvecklingsprogrammet ASSL Upgrade. Optimalt är att deltagaren är involverad i företagets utveckling.

Deltagaren förväntas delta fullt ut i utvecklingsprogrammet och arbetsgivaren ansvarar därmed för att frigöra tid för deltagandet.

Om företaget anser att ett givet utbildningsblock är mer lämpat för en
annan medarbetare kan denne delta som bisittare.
Bisittaren har en passiv roll och ska meddelas projektledare i förväg.

Hur stort är stödet som kan betalas ut?

Deltagandet ersätts med 100 % av lönekostnaden, upp till 25 000 kr i månaden. Maximalt stöd som kan betalas ut till respektive deltagande företag är 50 000 kr.
75 % av ersättningen erhålls i samband med kursstart och resterande 25 % vid avslutat och genomfört program. 
Utbetalning sker mot uppvisande av lönespecifikation/anställnings-avtal. I ett senare skede kan även bevis om utbetalning (transaktionsutdrag som verifierar att betalning genomförts) efterfrågas.
Närvarokrav finns motsvarande 80% för att stödet ska erhållas.
Ej uppfylld närvaro kan medföra återbetalning av stöd.

För enpersonsföretag/egna företagare tillämpas en schablonersättning om 2 x 25 000 kr, totalt 50 000 kr.

Kan permitterad personal delta?

Ja, även den som är permitterad kan delta i ASSL Upgrade.

Den anställde förväntas delta fullt ut i utvecklingsprogrammet och arbetsgivaren ansvarar därmed för att frigöra tid för deltagandet, vilket innefattar både kvarvarande arbetstid och friställd tid.
Detta förutsätter en överenskommelse mellan arbetsgivaren och den anställde, alternativt genom kollektivavtal där det finns.
Stödet kan enbart omfatta den direkta lönekostnaden under perioden. Är deltagaren i korttidsarbete ersätts företaget enbart med lönekostnad motsvarande den kvarvarande arbetstiden.

Exempel: En person är permitterad 60% och arbetar därmed 40% av sin tjänstgöringsgrad. Genom deltagande i ASSL Upgrade kan företaget då ersättas med maximalt 40% av den kvarvarande direkta lönekostnaden, efter löneminskning .
Räkneexempel:
Månadslön 25 000 kr
25 000 – 7,5% (löneminskning) = 23 125 kr
23 125 * 40% = 9 250 kr

Kan varslad personal delta?

Ja, även den som är varslad (med hopp om fortsatt anställning) kan delta i ASSL Upgrade, så länge deras anställning fortgår under hela utvecklingsprogrammets period.

Hur många kan delta?

100 företag ges möjlighet till ett åtta veckors utvecklingsprogram för en anställd. 
5 företagsplatser är garanterade för respektive 16 kommuner. Resterande platser tilldelas enligt principen ’först till kvarn’, förutsatt att företagen uppfyller givna kriterier.

Hur är ASSL Upgrade upplagt?

ASSL Upgrade kommer genomföras med lärarledda förmiddagspass med workshops och föreläsningar, måndag till torsdag. Eftermiddagar och fredagar ägnas åt självstudier och att tillämpa den nya kunskapen i verksamheten.
Huvuddelen av programmet kommer att hållas på svenska.

Vilken utrustning behöver deltagaren?

Verktyget för programmet tillhandahålls av Swedish Lapland Visitors Board som också är ansvariga för innehållet i ASSL Upgrade. Medverkan kräver att deltagaren har tillgång till dator med internetuppkoppling.

Vilka utbildningsblock kommer deltagarna att få ta del av?

ASSL Upgrade kommer att innehålla utbildningsblocken:
Digitalisering
Affärsutveckling
Hållbarhet
Värdskap
Processer 
Prioriterade marknader

När kan ansökan till ASSL Upgrade ske?

Ansökan öppnar onsdag 22 april 10.00
och stänger måndag 27 april 23.59.

Hur går ansökan till?

Ansökan till ASSL Upgrade sker via denna länk
I ansökansformuläret fyller ni i uppgifter om företaget, deltagaren och svara på frågor för att verifiera att kriterierna uppfylls.

När ansökningsperioden är stängd kommer samtliga ansökningar utvärderas och därefter tilldelas antagna företag.
Samtliga företag som lämnat en ansökan kommer att meddelas via e-post om de blivit antagna eller inte.
De företag som blivit antagna till ASSL Upgrade kommer att behöva skicka in vissa underlag innan kursstart.
Underlag som kommer att efterfrågas är exempelvis lönespecifikation/ anställningsavtal, deminimisintyg och avtal, och framgår i tilldelningsmailet.
I samband med tilldelning kommer mer information om utvecklingsprogrammet.

När är kursstart?

Kursstart är måndag den 4 maj

När meddelas vilka som är antagna till ASSL Upgrade?

Antagningsprocessen slutförs och meddelande om antagning sker senast 30 april.

Vad är Deminimis?

Att delta vid ASSL Upgrade är deminimisgrundande.
Deminimis är ett försumbart stöd, ett offentligt stöd av mindre betydelse, vars belopp högst kan vara motsvarande 200 000 euro per företag under en treårsperiod (det berörda beskattningsåret och de två föregående beskattningsåren).
Det företag som får stödet genom deltagande vid ASSL Upgrade behöver intyga att företaget inte har mottagit deminimisstöd som sammanlagt överskrider stödtaket. Detta intygas av respektive företag innan aktiviteten kan påbörjas och innan stödet kan betalas ut.
Krav från finansierande myndigheter.

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.