Glada vinnare till nyinstiftade The Award of Swedish Lapland

Glada pristagare samlade vid lägerelden på Academy of Swedish Lapland. Från vänster: Anna Andersson, VisitSweden Tyskland, Norrskensflyget, Best of Scandinavia Incoming och Erik Svensson, Bodens Kommun.

The Award of Swedish Lapland delas ut inom följande kategorier:

Årets Brobyggare M&I
Anna Andersson, VisitSweden Tyskland
”Med ett stort hjärta och ett personligt engagemang har Anna Andersson bidragit till skapandet av ett nytt framgångsrikt arbetssätt för den internationella mötesmarknaden samt verkat som regionens ambassadör och garant i byggandet av ett ovärderligt affärsnätverk i Tyskland”

Årets Brobyggare Leisure
Best of Scandinavia Incoming
”Best of Scandinavia Incoming har både identifierat affärsmöjligheterna och agerat med största professionalism gentemot företagets egna tyska affärskontakter för att marknadsföra och sälja hela destinationen och dess upplevelser gentemot den tyska privatresemarknaden”

Årets Innovation
Norrskensflyget
”En världsunik norrskensupplevelse där rymden som plattform förenar historia, nutid och framtid genom en gränsöverskridande kombination av regionens tillgångar inom
kultur, vetenskap och natur”

Årets Möjliggörare
Erik Svensson
Verksamhetschef, Närlingslivskontoret, Bodens Kommun

”Erik Svensson har med stor målmedvetenhet och envishet koordinerat involverade myndigheter och bidragit till samverkande finansieringslösningar för att möjliggöra byggandet av världsunika TreeHotel i Harads”