Turistnäringens Företagarindex visar vägen

Det bildades drygt 1 200 nya turistföretag i Sverige under 2012, vilket innebär en minskning med sex procent i jämförelse med fjolåret. Norrbotten går åt motsatt håll: här har antalet nya turistföretag ökat med hela 33 procent under 2012 jämfört med 2011 vilket är det klart bästa resultatet i hela landet, visar turistnäringens årliga företagarindex.

Turistnäringens Företagarindex  framtagen av Rese-­ och Turistnäringen i Sverige (RTS) i samarbete med regionala turistorganisationer. Den innehåller utvecklingen av svenska turistföretagare i Norrbotten och Västerbotten.

Det råder optimism bland turistföretagare i regionen och i siffror sammanfattas rapporten så här:
• 99 nya turistföretag 2012 (18 % fler nya företag jämfört med 2012)
• 63 % av turistföretagarna positiva om den egna ekonomiska utvecklingen (jämfört med 61% år 2012)
• 21 % av turistföretagen avser att anställa personal (jämfört med 19 % år 2012)
•22% av turistföretagen har introducerat nya innovationer senaste 24 månaderna (mäts för första gången)

Här finns hela rapporten: Turistnäringens Företagarindex (pdf)
Läs pressrelease från Swedish Lapland Tourism om Turistnäringens Företagarindex