Nytt namn! Swedish Lapland Tourism blir Swedish Lapland Visitors Board

nyttnamn_webb

Swedish Lapland Visitors Board företräder besöksnäringen i destinationen Swedish Lapland. Namnet Swedish Lapland Visitors Board förtydligar organisationens roll som regional företrädare för besöksnäringen i destinationen Swedish Lapland, där risken att blandas samman med kommersiell aktör i det turistiska systemet minskas.

Swedish Lapland Visitors Board är officiell företrädare för regionens besöksnäring som genom en näringslivsorienterad samverkansplattform verkar för att stötta näringens ambitioner att göra aff ärer av den internationella och nationella efterfrågan på destinationens utbud av subarktiska produkter och upplevelser.

Styrkan är en organisatorisk samverkan mellan lokala off entliga och privata aktörer, där resurserna samhandlar både operativt och strategiskt. Dessa gemensamma satsningar maximerar möjligheterna till direkteff ekter för tillväxt, nya jobb och företag utifrån offentligt investerade medel samt säkerställer den långsiktiga och hållbar regionala utvecklingen.

Kärnverksamheten finansieras av Länsstyrelsen i Norrbottens län (60%), Norrbottens läns landsting (37%) samt medlemsavgifter (3%).

Regionen är stor och rymmer en unik kombination av attraktiva turistiska platser/destinationer, var och en med sin unika identitet och utbud av upplevelser och produkter, som tillsammans bildar det sammanlagda värdet, innehållet och attraktionen i vårt regionala destinationsvarumärke – Swedish Lapland.

Det regionala tårtfatet – Swedish Lapland Visitors Board är regionala samverkansplattformen för samhandling med entreprenörer och lokala destinationer i prioriterade aktiviteter och insatser. Man företräder hela näringens intressen i strategiska partnerskap och utvecklingsprocesser regionalt, nationellt och internationellt för att skapa bästa förutsättningarna för näringens tillväxt.

Gentemot marknaden leder Swedish Lapland Visitors Board gemensamma marknadsarbetet mot ökad kännedom och attraktion hos gemensamma destinationsvarumärket genom strategisk och innovativ kommunikation som synliggör och väcker intresse för entreprenörernas internationellt och nationellt eftertraktade godbitar.

Alla lokala och individuella smaker – Variationen ger regionen en helt egen, unik och oemotståndlig attraktion som resmål.