Spaceport Sweden och utvecklingen av rymdturism i Swedish Lapland. The sky is not the limit.

SPACEPORT_INTERVJU_WEBB_1Spaceport Sweden arbetar sedan 2007 för att etablera bemannad rymdfart där rymdturism är en del, forskning och utveckling en annan samt att förbereda för och positionera Sverige och Swedish Lapland som Europas ledande rymdhamn och rymdupplevelsecenter. En helt ny högteknologisk och innovativ industri, full av pionjäranda och framtidstro växer fram. Sverige och Swedish Lapland har de bästa förutsättningarna och enligt Spaceport Sweden och det är dags att ta nästa steg för att ta vara på potentialen med fokus kraftsamling och samverkan mellan det offentliga, industrin, akademin och besöksnäringen. Karin Nilsdotter, Spaceport Swedens vd och också delägare, har varit verksam i företaget sedan 2010.

Swedish Lapland Visitors Board fick en pratstund med Karin för att prata om nuläget med arbetet att etablera en ny industri, utnämningar, potential och konkurrenter som satsar. Karin brinner för sitt uppdrag. Ett uppdrag med fyra fokusområden; juridiska, operativa, affärsmässiga förutsättningar samt marknadsbearbetning.

Där det första innebär kontakter med myndigheter och regering i Sverige och USA för att säkerställa riktlinjer för flygningar i Sverige samt exporttillstånd av en farkost från USA, det andra ha kontakt med operatörer angående rent operativa förutsättningar på plats samt bearbeta dem för intresse för Sverige, det tredje att attrahera investerare och skapa ett affärscase för att ingå avtal med en operatör och positionera Swedish Lapland som den självklara platsen samt det fjärde att tillsammans med besöksnäringen verka som en katalysator och skapa lärande upplevelser kopplade till rymden redan idag.

Precis som vid etablering av datacenters eller andra nya industrier krävs ett förberedande arbete för att kunna skapa kommersiella möjligheter, erbjudanden och attrahera rymdoperatörer samt investerare till regionen.

– Rymden har alltid fascinerat människan i alla tider. Spaceport Sweden arbetar för att etablera en ny industri och göra rymden tillgänglig. Det är stort, spännande och fullt av utmaningar. Då det är en ny teknik och industri som utvecklas behöver vi lösa både juridiska och operativa frågor och samtidigt ta vara på möjligheterna att utveckla nya spännande reseanledningar redan idag, säger Karin Nilsdotter.

I oktober 2014 tilldelades Karin utmärkelsen Årets Teknikkvinna 2014 av SAAB. En prestigefull utmärkelse och i juryn fanns representanter från Saab och employer brandingföretaget Universum.

– Jag är både glad och stolt över utmärkelsen som Årets Teknikkvinna, ett resultat av vårt hårda och långsiktiga arbete som också lyfter fram Swedish Lapland och det arbete vi tillsammans driver här. Motiveringen till utmärkelsen lyfte fram arbetet med teknologi och innovation i framkant samt att man kan uppfylla sina drömmar om man bara vågar satsa.

– Möjligheterna med rymden är gränslösa. Och jag skulle vilja säga att möjligheterna för besöksnäringen i Swedish Lapland kopplat till rymdupplevelser är gränslösa! Ett exempel är ju Norrskensflyget utvecklat tillsammans med ICEHOTEL och Lapland Resorts. Tyvärr ligger det på is just nu när det inte finns något flyg, och därmed inget flygplan att tillgå, mellan Kiruna och Luleå men vilken innovation att se norrsken på första parkett!

Det unika med en satsning på rymdturism i Swedish Lapland och Sverige är att förutsättningarna finns för att utveckla en industri kring rymdturismen. Förutom den historiska kopplingen av rymdverksamhet och forskning i Kiruna finns det en professionell besöksnäring i regionen. Ingen annan rymdhamn jobbar idag med att ta tillvara på besöksnäringens möjligheter

– I Swedish Lapland finns potentialen för att bygga vidare inom rymdindustrin. Och den finns just här och nu. Det gäller att ta vara på den och överallt där jag medverkar för att prata om satsningen märker jag av vilket otroligt intresse vi skapar för Swedish Lapland, världen följer oss och det ska vi ta vara på.

Business Sweden Awards, oktober 2014

Business Sweden Awards, oktober 2014

– Vi är i bara i början av en ny stor industri där flera olika aktörer utvecklar nya farkoster och där regeringar och entreprenörer samverkar. Olyckan i Mojave var såklart tragisk och dessa testpiloter gör sitt jobb med stort mod. Men olyckor kan inträffa och det är också därför det är en testperiod nu så att vi kan förhindra att det inte händer igen. Såklart innebär det här en försening för Virgin Galactic även om vi i dagsläget inte vet hur länge men vårt mål, att etablera en rymdhamn och erbjuda rymdresor står oförändrat.

Förutom det arbete som bedrivs i USA så är det kraftfull konkurrens om att bli ledande i Europa. Satsningarna är stora i Spanien, Italien, Tyskland och Storbritannien. Störst är satsningen i Storbritannien och där arbetar 50 personer, finansierade av regeringen, med rymdetablering. Jämfört med Sverige är det en mycket stor satsning.

– Det viktigaste för Swedish Lapland och Sverige att vi agerar nu och tar tillvara på våra fantastiska förutsättningar så att vi inte blir förbisprungna. I Storbritannien leds arbetet av det offentliga och regeringen finns redan en handlingsplan och nio olika destinationer som är kopplade till var man kan lägga en rymdhamn. På nationell nivå så behöver regeringen prioritera industrin och fastställa riktlinjer för rymdfart. Här i regionen behöver vi fortsätta stärka att driva utvecklingsarbetet mot målet att skapa en ny industri, tillväxt, nya jobb och reseanledningar som tar oss mot målet om en fördubblad besöksnäring år 2020

Nästa steg i utvecklingen är vidare kommersialisering, att göra affärer av rymden.

– Bemannad rymdfart består av turism, forskning och utbildning. För att vi tillsammans ska ta nästa steg behöver destinationen kraftsamla i partnerskap och tydliggöra att destinationen gör gemensam sak av satsningen på upplevelser kopplade till rymdturism exempelvis via ”Tema Rymden” och utveckling av Technical Visits. Exempel på aktiviteter och satsningar är Norrskensflyg, Norrskensakademi, TEDxKiruna, Space Camp och samverkan med akademi för utveckling av nya spännande koncept. Helt enkelt alla satsningar som behövs för att på riktigt ta nästa steg i rymdhistorien. The sky is not the limit.

Rymden är fascinerande – så också vägen dit. Följ Spaceport Sweden du också www.spaceportsweden.com och http://www.mynewsdesk.com/se/spaceport

Av Stina Sundén Jansson, stina@swedishlapland.com


Faktaruta och utnämningar:
Spaceport Sweden verkar som ett utvecklingsbolag med målsättningen att etablera Europas första och självklara rymdupplevelsecentra och rymdhamn som erbjuder äventyr och rymdresor för privatpersoner och forskare samt tjänster för akademi och företag. Missionen är att utveckla en komplett rymddestination där vi kan göra rymden tillgänglig för alla genom lärande rymdäventyr på jorden, i luften och i rymden. http://www.youtube.com/watch?v=fES_mAbdzro

 Årets Teknikkvinna 2014
Karin Nilsdotter, vd, Spaceport Sweden tilldelades Årets Teknikkvinna 2014 av SAAB. ”Årets vinnare av Saabs Årets Teknikkvinna 2014 är en visionär med högtflygande planer. Hon brinner för teknik och teknikens möjligheter och bevisar i sin verksamhet att svensk teknologi och innovation är i framkant. Vinnaren visar tydligt att man kan nå sina mål och uppfylla sina drömmar om man bara vågar satsa. Hon är därmed en utmärkt förebild för unga tjejer inom ingenjörsyrket.”
http://www.mynewsdesk.com/se/spaceport/pressreleases/saab-utser-karin-nilsdotter-till-aarets-teknikkvinna-2014-1065827

 Årets Nydanare vid Grand Travel Award 2014
”Spaceport Sweden sätter tillsammans med Kirunas turistnäring Kiruna i det globala toppskiktet för rymdrelaterad turism.  En komplett rymddestination håller på att utvecklas med äventyr både på jorden och i luften med unika högkvalitativa turistprodukter.  Exklusiva norrskensflygningar i vinter har följts av att Spaceport Sweden blivit återförsäljare av tyngdlöshetsflygningar.” http://www.mynewsdesk.com/se/spaceport/pressreleases/spaceport-sweden-vann-grand-travel-award-som-aarets-nydanare-2014-961337

Årets Innovation vid Academy of Swedish Lapland 2012 för upplevelsen Norrskensflyg
Spaceport Sweden, ICEHOTEL och Lapland Resorts fick pris med motiveringen: ”En världsunik norrskensupplevelse där rymden som plattform förenar historia, nutid och framtid genom en gränsöverskridande kombination av regionens tillgångar inom
kultur, vetenskap och natur” https://www.swedishlaplandvisitorsboard.com/blog/2012/10/18/glada-vinnare-till-nyinstiftade-the-award-of-swedish-lapland/

 Årets Innovation vid TRIP AWARDS 2012
”Här ser vi en pionjär och förebild inom innovation där världsunika upplevelser har lanserats med global genomslagskraft. Här skapas äventyr där miljö, vetenskap och teknik kombinerats på ett innovativt sätt både i samverkan mellan partners och i skapande av en lärande upplevelse mot målgrupp. Bolaget befinner sig i en utvecklingsfas med nya och för Sverige profilerande innovativa spetsupplevelser och samarbetsformer. En liten ort ska få en plats på den Europeiska kartan med det första och självklara upplevelsecentrat för privatpersoner och tjänster för akademi och företag. Årets innovation lyfter mot stjärnorna!”
http://www.rts.se/pls/nvp/Document.Show?CID=4100&MID=1127