Nominera till Award of Swedish Lapland

award_2015_nb_ny

Besöksnäringens eget pris: Award of Swedish Lapland delas ut i kategorierna Innovation, Brobyggare och Möjliggörare. Vi vill genom dessa priser synliggöra och premiera insatser som inspirerar och levererar i strävan att stärka destinationen Swedish Laplands attraktivitet och konkurrenskraft.

Innovation – En innovativ idé som bidrar till besöksnäringens utveckling, har nått kommersiellt genomslag och sätter
Swedish Lapland på den internationella kartan.

Brobyggare – Byggare av en värdefull och hållbar bro där kulturer, människor och affärer flödar mellan Swedish Lapland och världen.

Möjliggörare – Modig och ihärdigt initiativ som bakom kulisserna skapat möjligheter att genomföra arrangemang, utveckla eller etablera nya anläggningar eller upplevelser som får varumärket Swedish Lapland att färdas ut i världen.

Skicka din nominering med motivering och kategori till nominera@swedishlapland.com

Läs mer om priset och tidigare års pristagare