Save the date: 26-27 maj Academy of Swedish Lapland

ny_save_academy_2015

Save the date: 26-27 maj  Academy of Swedish Lapland – besöksnäringens branschträff.

Det blir två dagar med nätverkande, ny kunskap, intressanta föreläsningar
och inspiration för aktörer, samarbetspartners och vänner i besöksnäringen. Och prisutdelning av besöksnäringens eget pris: Award of Swedish Lapland. Nominera din kandidat redan idag!

Delar av programmet, mer om innehållet publiceras löpande.
Trender och omvärldsfaktorer som skapar möjligheter för besöksnäringen i Swedish Lapland. Insikt och kunskap om de potentiella besökarnas behov och drivkrafter visar vägen för entreprenörernas ständigt pågående produktutvecklingsprocesser.
Johanna Danielsson, Kairos Future.

Färsk målgruppsundersökning om Norska och Svenska Campinggäster i Swedish Lapland
Hur våra svenska och norska campinggäster väljer, planerar och genomför sitt besök idag och hur ska vi framöver tillvara potentialen från denna målgrupp och möjlighet till utveckling av nya produkter och säsongsförlängning.
Peter Wallin, SCR Svensk Camping och Per Hallqvist, Destination Piteå.

Genomgång och analys av resultatet i 2014 års kartläggning av de regionala besöksnäringsföretagens framtidsutsikter, ambitioner och behov av insatser för tillväxt Den fördjupade och omfattande undersökningen ger både en bild av nuläget och utvecklingsriktning. Professor Daniel Örtqvist, LTU/AnalyticMind.

Delrapportering från LTU’s forskningsprojekt Digiväx – Digitaliseringens möjligheter och utmaningar för de regionala besöksnäringsföretagen. Kunskap som kan bidra till kundfokuserade strategier och modeller för hur små och medelstora företag kan agera i de digitala informationsvägarna. Maria Ek Styvén, biträdande professor vid LTU Industriell marknadsföring.

Kiruna valdes ut som en av fem piloter i den nationella satsningen på hållbar destinationsutveckling (HDU) 2012. Hur har man arbetat med den övergripande masterplanen för turismen? Hur samordnar man arbetet med destinationsutveckling? Vilka identifierade utmaningar, aktörer, roller och framgångsfaktorer är relevanta för att fördubbla omsättning till år 2020 och stärka besöksnäringens roll som basnäring i regionen mot fokus på utveckling och tillväxt. Dharma Johansson, projektledare Kiruna Lappland.

Award of Swedish Lapland 2015 – nominera din kandidat innan 30 april.
Läs mer om hur du nominerar

Inom kort öppnar vi upp anmälan. Vill du komma i kontakt med oss om årets Academy of Swedish Lapland? Skicka oss ett mail på: academy@swedishlapland.com