Hur du paketerar och beskriver ditt företag för att attrahera internationella investerare – anmäl dig till 7 maj

7maj

 

Swedish Lapland Visitors Board och Invest in Norrbotten hälsar dig välkommen till Clarion Sense i Luleå den 7 maj, en dag med fokus på hur du som företag kan attrahera internationella investerare. 

Clive Vokes har en lång bakgrund när det gäller investeringsfrämjande arbete. Hans erfarenhet sträcker sig från 1980-talet då han var Europachef för Welsh Development Agency (WDA), en av världens mest framgångsrika ekonomiska utvecklingsorgan. Clive har särskild kompetens inom utveckling av strategier för att locka investeringar och skapa plattformar, som hjälper företag och länder att växa och konkurrera internationellt. 

Jessica Olsson har de senaste 7 åren uteslutande arbetat med internationell affärsutveckling, bl a affärsnätverk, utrikeshandel och investeringar. Fokus har legat på affärer mellan aktörer i hela Sverige och tysktalande Europa, främst Tyskland. Jessica har lång erfarenhet av den tyska marknadens affärskultur och struktur inom ett flertal branscher och investeringsfrämjande mot turism.

Program:
09.30
Kaffe och registrering

10.00 – 12.00
Hur tänker en internationell investerare?
Clive Vokes, Market Scoping International, UK
Jessica Olsson, Business Sweden Tyskland
Clive och Jessica kommer att delge sina erfarenheter, ge tips och beskriva hur en internationell investerare eller partner med fokus på besöksnäringen tänker och hur du som företagare kan paketera och beskriva ditt företag/affärsmöjlighet för att göra internationella partners intresserade. Likaså vad som krävs för att nå hela vägen till affärsavslut.

12.00 – 13.00  Lunch

13.00 -14.30   Workshop: Hur du presenterar ditt företag
Jessica Olsson handleder utifrån frågeställningarna kopplat till ditt företag hur du paketerar dina affärsmöjligheter för att motsvara investerarnas förväntningar

14.30 – 15.00 Panel

15.00   Kaffe och avslutande mingel

Anmälan:
Arrangemanget är kostnadsfritt.  Din anmälan och ev frågor skickar du till erica@swedishlapland.com, senast 30 april.

Inbjudan som pdf hittar du här: Inbjudan7maj2015