Capacity Buildning in Swedish Lapland rullar igång

SweLap_jmk_aug15-37_2100px_CJUTSI

Startskottet har gått och projektet Destination Capacity Building in Swedish Lapland har nu startat i skarpt läge. För oss känns det så klart underbart att äntligen få sjösätta det här projektet som vi på Visitors Board redan har levt med länge.

Under tre dagar samlar vi ihop projektmedarbetare, styr- och ledningsgrupp, destinationer, Vistitors Board i Jokkmokk för att sätta ramarna för den spelplan som kommer vara vår gemensamma de närmaste tre åren. Första dagen (idag onsdag) är vikt till Tillväxtverket och styr- och ledningsgruppsmöte.

Tillväxtverket sätter administrativa ramar
Annelie och Lisa från Tillväxtverket informerar om hur arbetet med projektet ska läggas upp gentemot Tillväxtverket för att vi ska få projektmedel. Från talarpodiet tröskar Annelie igenom allt från synliga EU-loggor till regler för redovisning av lönekostnader, och hur likviditetsflödet kommer att fungera. Material finns för nedladdning på intranätet. (Kontakta Anna Odevall om du är projektmedarbetare och saknar inloggning.)

Att projektet är stort och det första i sitt slag kommer att ställa krav på både Tillväxtverket, oss och projektorganisationen. Tillsammans kommer vi att bryta ny mark, både vad gäller besöksnäringsutveckling och administration.

Länsstyrelsens tar del i projektets styrgrupp
Andreas Lind som är näringslivschef på Länsstyrelsen berättar att Destination Capacity Buildning in Swedish Lapland blir startskottet för en ny arbetsmodell inom Länsstyrelsen. Andreas kommer att adjungera i projektets styrgrupp, välkommet och unikt för det här arbetet. Inom Länsstyrelsen kommer man även att formera en intern besöksnäringsgrupp som ska säkerställa att näringens frågor synkas mot andra avdelningar som samhällsplanering och kulturmiljö.

Andreas berättar att det här är en del av ett större arbete och att man nu har chans att vara mer än bara en finansieringspart. Det finns många viktiga frågor som inte ryms i projektet och för Länsstyrelsen handlar det här är mycket mer än bara finansiering av ett projekt. Frågorna som dyker upp har bäring på fler delar inne på Länsstyrelsen och man ser hela branschen som viktig utöver just detta projekt.

Roliga besked för oss! Imorgon kör vi vidare med projektets olika delar tillsammans med alla projektmedarbetare.

Foto: Carl-Johan Utsi