Delprojekten inom Destination Building in Swedish Lapland tar form

Bild på matlådorna från Greta Huuva

Vi bjuder på en informationsrik dag två här i underbara Jokkmokk. Delprojektledarna inom projektet har matat sina datorer fulla med power point-slides och projektmedarbetarna är taggade till tänderna. Nu ska vi sätta en gemensam förståelse och förmedla projektets stora penseldrag. 

Annika Fredriksson, VD för Swedish Lapland Vistitors Board inleder. Hon berättar att det är upp till oss att få det här projektet att flyga, det kommer inte rullas ut en magisk matta som får besöksnäringen att lyfta till nya dimensioner utan det är vi som ska skapa tillväxten. Och det ska ske utifrån de behov som små och medelstora företag inom besöksnäringen har. Allt utgår från företagen. Som Annika säger:

Det är affärsnytta som ska styra och det är våra små och medelstora företag som ska göra det här, med hjälp och stöttning från oss projektmedarbetare.

Vi är MÅNGA i det här projektet, vi behöver se det på samma sätt, så att vi förstår samma saker.

Vi ska se till att små och medelstora företag har förutsättningarna att lyckas. Projektet kommer att delas upp i tre delar: affärs- och produktutveckling, marknadsutveckling och destinationsutveckling.

Einar Knudsen som är delprojektledare för affärs- och produktutveckling bryter upp och exemplifierar vad som ska göras i hans del av projektet. Han förklarar tänkta case och vilka krav arbetet i projektet kommer att ställa på alla inblandade. Det handlar om att söka upp företag, vara synlig på orten, ställa frågor och bjuda in. Även att göra kartläggningar och samla in fakta för att snabbt kunna få ut produkter på marknaden kommer att vara viktigt i projektet. Einar understryker att:

Tiden ut på marknaden kommer att vara kritiskt, vi har två och ett halvt år på oss, långbänken är inget alternativ.

För att stötta och hjälpa företag ut på exportmarknad (eller för tillväxt på närmarknad) använder vi ett verktyg som Swedish Lapland Visitors Board utvecklat. Det har testats inom tidigare projekt och justerats för att passa för Destination Buildning in Swedish Lapland. Verktyget heter Arctic Spirit in Swedish Lapland (ASSL) och är riktat till små och medelstora företag som är mogna att växla upp och ta steget ut på exportmarknad. Är du företagare och nyfiken, ta kontakt med någon av våra projektmedarbetare!

Andra delen av dagen äger Graeme Richardson som är delprojektledare för marknadsutvecklings delen av projektet. Vi har länge jobbat väldigt aktivt med marknadsföring och sälj, nu ska vi vara supercoacher för våra små och medelstora företag. Det för att hjälpa dessa att ta steget från närmarknad, via tillväxtmarknad och ut på potentialmarknad. Till vår hjälp har vi verktyg och kunskap samlad och testad under många år.

Imorgon kör vi vidare med mer marknad och sen avslutar vi dagen med Destinationsutveckling. Samlade intycket från dag två är att vi är otroligt taggade och redo för den resa som vi nu ger oss ut på. Nu kör vi!

Foto: Carl-Johan Utsi

Ps. Bilden? Lunch från Greta Huuva. Viddernas hus. Google it!