Arctic Spirit in Swedish Lapland

assl klar

Vad är ASSL? Ett affärsutvecklingsprogram speciellt utvecklat för små och medelstora företag inom besöksnäringen som vill stärka sin konkurrenskraft. ASSL tillför ny kunskap inom affärskritiska områden för företaget.

Vem behöver ASSL? Den som är turistentreprenör och vill hitta fler gäster, utöka sina säsonger och satsa på nya marknader. Företag som vill höja kunskapen inom sin egen organisation.

Hur går det till? Varje deltagare får personlig coachning av sina lokala projektmedarbetare inom DCB för att snabbt kunna omsätta de nyvunna kunskaperna. Inom processen samarbetar man också med en rad experter och partners som tillför programmet unik spetskompetens.

Varje deltagande företag väljer moduler efter behov och ambitioner.

Träffarna genomförs hos någon av deltagarnas företag eller hos extern part beroende på tillgänglighet och behov. Mellan träffarna arbetar deltagarna enskilt med olika verktyg, arbetsuppgifter eller frågeställningar.

Hur är ASSL uppbyggt? Programmet består av nio separata utbildningsmoduler som är designade att fungera både enskilt eller som ett sammanhängande program där de olika modulerna avverkas i kronologisk ordning. Programmet tar normalt mellan 8-12 månader att genomföra i sin helhet.

ASSL-delar

 

En utförligare presentation och produktblad för varje modul finns på vårt intranät. Vill du har tillgång till intranätet, ta kontakt med Anna Odevall.

Hur har ASSL formats? Innehållet bygger på erfarenheter och kunskap som gjorts tillsammans med turistföretagare i regionen och har därför ett verklighetsanpassat och ändamålsenligt innehåll.

Vad kostar det att vara med? Företagen investerar sin tid och står för resor till och från träffarna, samt ibland även för kostnader för övernattning. Projektet finansierar processledare, coacher och externa föreläsare samt konferenskostnader.

Intresserad? Ta kontakt med din lokalt ansvariga projektmedarbetare eller Einar Knudsen.

En längre presentation om ASSL finns för nedladdning här: ASSL_151116_pres_uppslag

Med start den 26 november kommer pilot-version att startas, dessa sker enligt följande:
26/11 Kiruna, Digital kommunikation – bas
3/12 Kiruna, Digital kommunikation – bas
30/11 Boden, Affärsutveckling – mot den internationella gästen
7/12 Piteå, Affärsutveckling – mot den internationella gästen