Rapport från Tillväxtverket om turismföretagens villkor och verklighet

rapport_tvv

Tillväxtverket ger årligen ut en rapport som beskriver turismföretagens verklighet och villkor. Rapporten förklarar hur de små och medelstora turismföretagen ser på sin egen tillväxt och sina utvecklingsmöjligheter.

Saxat ur rapporten:
”Ett annat område av särskild betydelse för näringens tillväxt och Sveriges attraktionskraft som besöksland är en fortsatt destinations- och produktutveckling. Besöksnäringen lyfts sällan fram som ett exempel på en innovativ sektor. Samtidigt visar resultatet att andelen företag inom näringen som utvecklat och sålt nya varor eller tjänster under de tre senaste åren ligger över genomsnittet för de små och medelstora företagen i Sverige.”

Här finns hela rapporten för nedladdning: info_0624_web