Eventet ”Sustainability in the Swedish Arctic” lockade FN-ambassadörer till studiebesök

FN_annika-östman

Ett 50-tal FN-ambassadörer har valt Kiruna för sin träff där man både kommer diskutera uppföljningen av FNs 21:a klimattoppmöte i Paris samt göra studiebesök för att lära mer om hur regionen hanterar platsens unika utmaningar och förutsättningar.

Besöket är ett direkt resultat av det gemensamma eventet ”Sustainability in the Swedish Arctic” som flera av länets aktörer genomförde tillsammans med Svensk-Amerikanska Handelskammaren i New York i höstas.

Under 2015 initierade Länsstyrelsen i Norrbotten ett samarbete mellan samhälle, universitet och näringsliv för att marknadsföra och öka intresset för regionen internationellt. En första gemensam marknadsaktivitet genomfördes i november i samband med hållbarhetskonferensen Green Summit i New York.

– Det är en styrka att vi tillsammans kan marknadsföra den unika balans som regionen har när det gäller natur, samhälle, kultur, innovativ forskning och vår högteknologiska basnäring, säger landshövding Sven-Erik Österberg.

– Ett av målen med det gemensamma initiativet var att locka hit studie- och affärsbesök kopplat till den unika spetskompetens och produkter som finns i regionen, menar Annika Fredriksson, vd på Swedish Lapland Visitors Board. Tillsammans drar branscherna nytta av varandras attraktion och kännedom samt stärker varandras möjligheter att konkurrera globalt. Förmågan till branschöverskridande samverkan kommer betyda mycket för regionens framtida hållbara utveckling.

– Det känns mycket lyckat att vi tillsammans lyckades inspirera FN delegationen att förlägga sitt möte i den arktiska delen av världen, säger en glad Yngve Bergqvist, vd på ICEHOTEL. Fantastiskt att de nu kommer hit för att ta del av Kirunas internationella spetsar och hållbarhetsarbete – processen kring stadsflytten i Kiruna, vi på ICEHOTEL som skapar innovativa världsunika upplevelser av naturens råvaror, den internationella samverkan kring rymdforskningen vid Esrange och för att möta representanter för Sveriges urfolk vid Sametinget för samtal kring frågor som rör klimatförändring, kultur och samhällsutveckling med mera.

– Kiruna är en av de ledande besöksdestinationerna inom hållbarhet i Sverige. Det är glädjande att studiebesöket har förlagts hit. Hållbarhetsarbetet är ett strategiskt tema för allt vi gör, säger Robert Gustafsson, styrelseordförande på Kiruna Lappland Ekonomisk Förening.

Vid eventet ”Sustainability in the Swedish Arctic” i New York levandegjorde några aktörer inom besöksnäringen regionens unika natur och kultur.

– ICEHOTEL lanserade sin unika satsning på sommarsäsongen där midnattssolens förnyelsebara energi ska driva kylanläggningen av företagets nya året-runt-anläggning. Katarina Rimpi med musiker stod för jojk och samiska kulturupplevelser och det ekologiska kosmetikföretaget Care of Gerd introducerade besökarna i skogens naturliga råvaror som resurs för affärsutveckling, säger Erica Mattsson, Swedish Lapland Visitors Board även var moderator vid första dagen.

Bakom satsningen stod bland annat Länsstyrelsen i Norrbotten, Norrbottens läns landsting, Luleå tekniska universitet, Kiruna kommun, Vattenfall, LKAB, Swedish Lapland Visitors Board och Norrbottens Handelskammare.

– Det är roligt att det vi tillsammans presenterade under hållbarhetskonferensen i New York gav mersmak, avslutar Erica Mattsson.

Inbjudan som skickades ut i samband med eventet i New York: Invitation_GreenSummit

Tidigare inlägg om Green Summit och eventet i New York.

Foto: Annika Östman, Communications Manager, Dag Hammarskjöldsstiftelsen