Framtidsbanken, Nordenskiöldsloppet och Blakleys är 2016 års pristagare av The Award of Swedish Lapland

Namnlöst-1

Under Academy of Swedish Lapland som i år genomförs i Kiruna, har the Award of Swedish Lapland delats ut för fjärde året i rad. Sparbanken Nord – Framtidsbanken mottog pris som Årets Möjliggörare, Chad och Linnea Blakley Årets Brobyggare och Nordenskiöldsloppet Årets Innovation. Prisutdelare var Jenny Kaiser och Jenny Jonevret från VisitSweden.

Academy of Swedish Lapland är ett evenemang för att samla och stärka besöksnäringen i Sveriges nordligaste destination. The Award of Swedish Lapland delas ut årligen både för att synliggöra men också premiera de som levererar utmärkande insatser som stärker destinationen Swedish Laplands konkurrens- och attraktionskraft.

—Jag blir rörd över att av näringen uppmärksammar oss med detta fina pris, men jag vill samtidigt påminna om att jag och min fru Linnea hade aldrig lyckats med vår verksamhet om det inte vore för den värdefulla samverkan mellan entreprenörerna i Abisko. Det är tillsammans vi lyckas, säger Chad Blakley, och avslöjar även att paret har mer spännande initiativ på gång.

—Vi på banken är oerhört stolta över utmärkelsen som dels delas ut av en regional branschföreträdare och som även bygger på en öppen nominering, säger Kjell-Åke Nilsson, vice vd Sparbanken Nord – Framtidsbanken. Det är ovanligt att banker får priser, och detta visar att vi lyckats bidra till regionens utveckling. De närmaste fem åren kommer vi utöver bankens kommersiella verksamhet, satsa ytterligare 100 miljoner kronor i regional hållbarhet och handlingskraft.

—Nordenskiöldsloppet är en dröm som blev verklighet tidigare än vi planerat, då huvudsponsorn Redbull var ivrig och ville att detta arrangemang – världens första ultralopp på skidor – skulle dra igång direkt, säger Wolfgang Mehl, vd på Redbull Nordenskiöldsloppet. När jag kom till Jokkmokk och hörde talas om den unika historien bakom skidloppet, tänkte jag att detta måste vi bara ta upp igen, och nu har vi lyckats tack vare alla ideella krafter och den breda och lokala uppslutningen bakom bolaget.

De tre priserna har alla olika kriterier och pristagarna nomineras i ett öppet förfarande. Juryn består av representanter från samtliga lokala destinationer inom Swedish Lapland.

Academy of Swedish Lapland är en samlingspunkt för näringen. Under de två dagarna erbjuds ett digert program av föreläsare och föredragshållare.

—Vi möts i olika grupperingar, med olika agendor, vid många tillfällen under året. Men det här årliga arrangemanget är en strategiskt viktig och dessutom rolig tillställning. Det är viktigt att näringen träffas tillsammans med partners och intressenter för att tillsammans dela erfarenheter och ta del av input från omvärld och regionens utveckling, säger Erica Mattsson innan hon avslutar:

—Den växande internationella efterfrågan tyder på att den globala resenären vill komma hit och uppleva vår arktiska vardag, och en intressant iakttagelse är att det är personer med utländsk bakgrund som idag är två av tre pristagare. Man kommer hit till regionen och ser de naturliga resurserna med nya ögon, och det är en viktig ingrediens för fortsatt hållbar utveckling.

Priser, pristagare och motiveringar:

Årets Möjliggörare nomineras med utgångspunkten: ”Modig och ihärdigt initiativ som bakom kulisserna skapat möjligheter att genomföra arrangemang, utveckla eller etablera nya anläggningar eller upplevelser som får varumärket Swedish Lapland att färdas ut i världen”. Årets vinnare blev alltså:

Sparbanken Nord – Framtidsbanken där juryns motivering löd:”Modiga och tidiga satsningar på regionala utvecklingsprojekt inom besöksnäringen har under många år skapat möjligheter för besöksnäringsentreprenörer att förvandla drömmarna till verklighet.”

Årets Innovation ges med utgångspunkt från: En innovativ idé som bidrar till besöksnäringens utveckling, har nått kommersiellt genomslag och sätter Swedish Lapland på den internationella kartan.

Till årets Innovation utsågs Nordenskiöldsloppet vars rykte snabbt nått ut i världen. Juryns motivering:”Nordenskiöldsloppet har återupplivat och förnyat en historisk händelse med internationell arktisk koppling, knutet till den samiska skidkulturen inom renskötseln. Unika naturförhållanden och en extrem utmaning – över 20 mil på skidor – har lockat såväl elit som motionärer från världens alla hörn att utmana sin förmåga och följa de historiska spåren på arktisk mark.”

Årets Brobyggare motiveras sedan utifrån: ”Byggare av en hållbar och värdefull bro, där kulturer, människor och affärer flödar mellan Swedish Lapland och Världen”. Vinnare och motivering:

Pristagare blev Chad och Linnea Blakley, där motiveringen löd: ”Multientreprenöriella motorer som öppnat nya tillväxtmöjligheter för näringen genom att sammanföra mikrodestinationen Abiskos aktörer och den internationella gästen genom vitala gemensamma funktioner som produktutveckling, paketering, bokning, transfer och försäljning.”

De tidigare vinnarna hittar du här.

Foto: Fredrik Broman / Humanspectra