Om det gränsöverskridande interreg-projektet Visit Arctic Europe

VAE_info

Visit Arctic Europe är ett gränsöverskridande besöksnäringsprojektet som har beviljats medel från EU-programmet Interreg Nord 2014-2020. Projektets totala budget är 6,4 miljoner euro, jämt fördelat mellan de tre projektparterna; Finnish Lapland Tourism Board, Northern Norway Tourism Board samt Swedish Lapland Visitors Board.

Projektet startade under hösten 2015 och kommer drivas fram till 31 december 2017.

Inom projektet arbetar man tillsammans med marknadsinsatser på den internationella resemarknaden.

Projektets mål

  • Visit Arctic Europe som en internationellt känd destination med hög standard
  • Stärka gränsöverskridande samarbete
  • Höja omsättning och vinst för små- och medelstora besöksnäringsföretag
  • Höja regionen Arctic Europes tillgänglighet för den internationella besökaren
  • Utveckla transportlösningar inom destinationen som gör det enklare för den internationella besökaren att förflytta sig inom destinationen

Det här gör man genom

Funktionella nätverk
– utveckla samarbete mellan företag och destinationer över gränserna
– Skapa gränsöverskridande produkter och resepaket i samarbete mellan företag och internationella återförsäljare

Forskning & Utveckling
– Framtidsspaningar och trendrapporter
– Digitala trender
– Undanröja hinder för handel över gränserna

Tillgänglighet
– Göra regionen Arctic Europe tillgänglig för internationella besökare genom att arbeta med transportlösningar in till regionen
– Skapa förutsättningar för den internationella besökaren att kunna förflytta sig inom regionen Arctic Europe

Marknadsföring
– Utpekade målmarknader: UK, Benelux, tysktalande Europa
– Tillväxtmarknader: USA och Kina

Nationella projektledare
Dan Björk dan.bjork@swedishlapland.com +46 72 168 14 36
Tero Rahikainen tero.rahikainen@lme.fi +358 40 729 47 00
Katja Pettersen Katja@nordnorge.com +47 91 62 54 08

Engagerade företag och partners
I projektet medverkar förutom ländernas regionala besöksnäringsföreträdare också både besöksnäringsföretagare och aktörer med intresse inom besöksnäringen. Beroende på om man är ett besöksnäringsföretag som är verksam i regionen Arctic Europe eller en nationellt aktör med intressen i regionen (så kallad partner) går man in med olika mycket pengar i projektet.

En sammanställning på aktiva företag och partners finns här: sammanställning alla parter_ftg