Vad är Swedish Lapland?

forklaringSweLap

Vad är Swedish Lapland?

Det är en internationell destination som lockar besökare från hela världen. Destinationen är ett resmål med gemensamt platsvarumärke. Platsvarumärket bildar en gemensam samverkansplattform för lokala destinationer och turismföretagare i Norrbottens län samt Skellefteå och Sorsele kommun.

Vad menar ni med platsvarumärke?

Swedish Lapland är ett registrerat varumärke som används av regionala destinationsorganisationen Swedish Lapland Visitors Board, lokala destinationer och företag inom området för att sprida kännedom om Sveriges nordligaste destination för, i första hand, internationella besökare.

Varför heter det Swedish Lapland?

Internationellt används begreppet Lapland ofta för att beskriva de nordligaste delarna av Europa, huvudsakligen norra Sverige och Finland. I området ingår fjäll, skogsland och kust. För att förtydliga var vi ligger geografiskt och för att få fördel av kännedomen kring begreppet Lapland, som internationellt ger positiva associationer kring resmålet, samt den arktiska livsstil som kännetecknar destinationen – landade vi i varumärket Swedish Lapland.

Vad är Sápmi?

Det är det samiska namnet på de områden där samerna traditionellt bor. Och mycket mer än så!

Sápmi sträcker sig över fyra länder – Norge, Sverige och Finland och Kolahalvön på rysk sida. På svensk sida sträcker sig Sápmi över den nordliga halvan av Sverige, varav en stor del av destinationen Swedish Lapland.

Sápmi är en nation utan riksgränser men inom området finns ett språk, historia och kultur som är gemensam för hela området. Renen är sammanflätad med människan och naturen och den samiska kulturen har sina rötter mycket långt tillbaka i tiden.

Ordet Sápmi är hämtat från det samiska språket och ordet same härrör från samma ord. Man kan säga att Sápmi betyder både Sameland och samefolk.

Det finns så många dimensioner i frågan ”Vad är Sápmi?” Eftersom okunskapen generellt sett om den samiska kulturen är stor, så är det mycket som behöver förklaras för att kunna sättas in i ett begripligt sammanhang. Det är nästan omöjligt att svara på frågan ”Vad är Sápmi?” i bara några meningar.

Sápmi är landet och människorna, naturen och renen. Djuren och ljuset. Midnattssolen och norrskenet. Värmen runt elden en gnistrande vinterdag och svalkan i fjällbäcken efter en lång dags vandring. Sápmi är maten och råvarorna. Men också rättigheterna och de samiska namnen. Duodji (hantverket), fisket och den samiska turismen. Flaggan och de samiska färgerna. Vandringslusten och respekten för allt omkring oss. Unga och gamla. Och allt däremellan.

Spännande! Hur kan jag lära mig mer? 

Bästa sättet är förmodligen att besöka några av de samiska företagen som finns här – de är duktiga berättare och delar gärna med sig av sin kunskap till dem som vill lära sig mer om Sápmi. Inom Swedish Lapland presenterar vi upplevelser som ger dig ökad kunskap om Sápmi samtidigt som du får uppleva en region som är unik i världen.

På www.samer.se finns mycket information som samerna själva har producerat inom Samiskt Informationscentrum.