Arctic Airlink samarbete ska locka italienska besökare till Arctic Europe

ttg-arctic

Flyget mellan Oulu–Luleå–Tromsø presenterades för resesäljare under stor italiensk resemässa. Sedan flera år tillbaka har de skandinaviska länderna och Island varit närvarande med en nordisk monter, i år medverkade Arctic Airlink för att öka antalet resande (italienare) i öst–väst riktning.

– Vi har haft stort intresse för Arctic Airlink då många ser potentialen att paketera våra tre länder i en och samma resa, säger Susanne Wallin. I år har det varit rekordmånga deltagare, vilket är bra och ett tecken på att trycket ökar. Norden är hett, säger Susanne.

Susanne Wallin,  representant för Arctic Airlink och VD på Norrbottens Handelskammare, medverkade tillsammans med Elisabeth Ones från Innovation Norges Director Tourism, Johan Cavallini som är Country Manager Italy & Spain och Sanna Tuononen från Visit Finland representative France and Italy.

ttg_broschyrer

Att ställa ut på mässa skedde som marknadsaktivitet i samverkan mellan Arctic Airlink, Visit Sweden Italien, Visit Oulu, Visit Tromsö, Visit Luleå och Swedish Lapland Visitors Board. Sedan flera år tillbaka har de skandinaviska länderna och Island varit närvarande under mässan med en nordisk monter. I den deltar turistråden, turoperatörer och Destination Management Company (DMC) från de olika länderna tillsammans.