Destination Capacity Building in Swedish Lapland på 15 minuter

lagesrapport-1-1200px

För att du ska få en sammanfattning om vad som hittills genomförts inom det regiongemensamma samverkansprojektet Destination Capacity Building in Swedish Lapland har vi satt samman en populärversion av projektets lägesrapport.

Ladda ner hela rapporten som PDF här: dcb_rapport_nr1 (5MB .pdf)

Nedan har vi plockat ut basfakta om projektuppbyggnad, budget, finansiering och kontaktuppgifter.

Projektets utformning är en innovation!

dcb_affar

Aldrig förr har ett projekt formats så att alla involverade företag, projektmedarbetare och partners tillsammans skapar en dynamisk kunskapsorganisation.

Destination Capacity Building in Swedish Lapland stöttar företag som vill ta steget ut, eller nå längre, på den internationella resemarknaden. De involverade företagens prioriteringar styr de aktiviteter som genomförs.

Projektets uppbyggnad och metodik skapar en coachande process där involverade företag, partners och projektmedarbetare hela tiden stärker sin och varandras kompetens och konkurrensförmåga.

Verksamhetsområdena inom projektet är destinationsutveckling, affärs- och produktutveckling och marknadsutveckling. Projektet riktar sig till små- och medelstora besöksnäringsföretag i syfte att skapa tillväxt.

Alla 62 projektmedarbetare är organiserade i både lokala team och operativa regionala nätverk vilket skapar en plattform för samverkan – det är nyckeln till den innovativa dynamiska kunskapsorganisationen.

De tolv projektparterna har byggt upp var sitt lokalt team av projektmedarbetare som innehåller samma funktioner och roller. Det innebär att Kiruna Lapland, Heart of Lapland, Visit Luleå, Boden Turism, Arvids-jaur kommun, Arjeplog kommun, Älvsbyn kommun, Sorsele kommun, Destination Piteå, Visit Gellivare Lapland, Visit Skellefteå och Destination Jokkmokk har kompetens inom projektets tre verksamhetsområden. Teamen coachar och driver utvecklingsprocesser för destinationens företag och partners.

För att stötta projektparterna har projektägaren Swedish Lapland Visitors Board skapat ett team med spetskompetenser som i de regionala nätverken koordinerar satsningar och coachar de lokala teamen.

Genom att företagen och projektmedarbetarna samverkar över kommun-, läns- och destinationsgränserna bildas en dynamisk kunskapsorganisation som skapar hållbar tillväxt hos företagen!

dcb_riggen

Styrgrupp – Arbetar på det strategiska planet med att stödja processer och arbetssätt för att projektet ska nå tänkta mål och effekter. Utgörs av Destinationsordförande, näringslivschefer eller utsedd representant, en för varje projektpart.

Ledningsgrupp – Det operativa bollplanket i projektets framdrift. Ledningsgruppen arbetar med planering och genomförande av projektmål. I ledningsgruppen medverkar den lokalt ansvariga, en för varje projektpart.

Projektledare – Övergripande operativt ansvar för arbetet mot projektets uppsatta mål och samverkan mellan projektparter.

Projektstab – Kommunikatör, ekonom och controller som stöttar projektledare

Delprojektledare – Leder arbetet inom de regionala nätverken och coachar projektmedarbetare inom sitt verksamhetsområde.

Projektmedarbetare – Driver processen på den lokal destinationen inom sitt verksamhetsområde och representerar destinationen i det regionala nätverket.

Finansiärer

  • 76 miljoner ( 50%) från den Europeiska regionala utvecklingsfonden
  • 37,5 miljoner från Norrbottens samtliga kommuner samt Sorsele och Skellefteå kommun
  • 14 miljoner från Länsstyrelsen Norrbotten
  • 5,5 miljoner från Norrbottens läns landsting
  • 3,5 miljoner från Region Västerbotten
  • 10,8 miljoner privata aktörer
  • 5 miljoner offentlig tid
    Totalsumma: 152 miljoner

Budget
Personal 45 mkr
Destinationsutveckling 15 mkr
Affärs- och produktutveckling 25 mkr
Marknadsutveckling 51 mkr
Övriga kostnader 16 mkr

Projektparterna har eget team, egen budget och prioriterar projektets aktiviteter utifrån de lokala företagens behov.

Verksamhetsområden

Destinationsutveckling
1. Partnerskap och transporter
2. Värdskap
3. Digital tillgänglighet

Affärs- & produktutveckling
4. Nya företag
5. Exportsatsningar
6. Investeringar
7. Produktutveckling

Marknadsutveckling
8. Marknad (fritid)
9. Marknad (affärs)
10. Kommunikation
11. Distribution

Destination Capacity Building in Swedish Lapland är ett regionalt samverkansprojekt som syftar till att skapa ökad tillväxt i regionens små- och medelstora besöksnäringsföretag. Projektet är finansierat av EUs struktur-fonder, destinationens samtliga 16 kommuner, Länsstyrelsen Norrbotten, Norrbottens läns landsting, Region Västerbotten samt privata finansiärer. I syfte att nå näringens mål om fördubblad omsättning tillgängliggör projektet företagens produkter på den internationella resemarknaden, stödjer innovationsprocesser, tillför spetskompetens och ger tillgång till affärs- och produktutvecklingsverktyg som stärker företagens kapacitet och konkurrenskraft.

dcb_finans

Kontaktuppgifter
Projektledare Erica Mattsson, erica@swedishlapland.com
Kontaktuppgifter till lokalt ansvariga finns här!