130 000 nya gästnätter tack vare Visit Arctic Europe

Foto: Carl Johan Utsi

Foto: Carl Johan Utsi

21 000 sålda resor till norra Norge, Sverige och Finland har Interregprojektet Visit Arctic Europe genererat sedan starten i november 2015. Det är innebär över 130 000 nya övernattningar.

Inom projektet arbetar Swedish Lapland tillsammans med Northern Norway och Finnish Lapland i en gemensam satsning för att öka resandet över gränserna i de arktiska delarna av Europa. Fördelen med sampaketering mellan länder är att besökarna som turistar i flera länder under en och samma resa stannar längre i regionen. 164 nya paketresor utvecklats, varav 54 kombinerar två eller flera länder. Den här typen av paketresor gör det möjligt för besökare att till exempel kombinera valsafari i Norge med ICEHOTEL i Swedish Lapland.

Som en del i det framgångsrika projektet arrangeras också det största säljmöte som genomförts i norra Skandinavien. Den 6–8 juni står Luleå värd för arrangemanget tillsammans med Visit Arctic Europe-organisationen. Under mötet träffar internationella researrangörer turismföretag från hela regionen. Över 70 researrangörer har rest in för att träffa 90 turismföretag, även 20 intressenter som Visit Sweden, Innovation Norway och Finnair deltar under dagarna. Luleås kommunalråd och Visit Luleås ordförande Niklas Nordström berättar så här om Luleås engagemang:

– För Luleå är det självklart att aktivt delta i arbetet att utveckla det europeiska Arktis. Vi ser enorma möjligheter tillsammans norra Sverige, Finland och Norge. Här finns goda möjligheter för jobb, tillväxt och attraktiva livsmiljöer för oss som bor här och besökare.

– Vår arktiska region har en hög internationell attraktionskraft och det ses inte minst på det stora antal turoperatörer som deltar på workshopen säger Erika Mattsson vd för Swedish Lapland Visitors Board.

– När länderna i det europeiska Arktis ser varandra som partners och jobbar tillsammans, kan vi tävla mot andra väletablerade resedestinationer runt hela världen. Eftersom vi i mångt och mycket har samma möjligheter och utmaningar stärker det oss att arbeta tillsammans. Dessutom ser många internationella turoperatörer alla arktiska länder som ett resmål snarare än olika regioner och länder, säger Erika.

Niklas Nordström ser också stor potential för projektet och besöksnäringen:

– Vår del av världen kan erbjuda många fina upplevelser både med naturen och den höga kvaliteten på service från besöksnäringen. Jag ser turismen som den mest intressanta sektorn att utveckla gemensamt i vårt samarbete för Arktis.