Stor chartersatsning till Skellefteå

Bakre raden: Beatrice Bergqvist, Cees van den Bosch,  Robert Lindberg. Främre raden: Bo Wikström, Maria Broman samt Erika Mattsson.  Foto: Ted Logart

Bakre raden: Beatrice Bergqvist, Cees van den Bosch, Robert Lindberg. Främre raden: Bo Wikström, Maria Broman samt Erika Mattsson. Foto: Ted Logart

Holländska turoperatören Voigt Travel har valt Skellefteå som landningsdestination för en omfattande sommarcharter till norra Sverige. Med start i juni 2018 kommer de under 15 veckor att trafikera Skellefteå i en triangulering med finska Rovaniemi.

Voigt Travel har arbetat framgångsrikt med direktflyg till både Norge och Finland under de senaste 15 åren, säger Bo Wikström, marknadsansvarig på Visit Skellefteå. Det här blir första gången de jobbar i Sverige med den arktiska sommaren som reseanledning.

– Våra kunder efterfrågar de äkta natur- och kulturupplevelser som norra Sverige erbjuder, säger Cees van den Bosch, VD på Voigt Travel. Vi ser Skellefteå som en geografiskt lämplig landningsdestination för inresande till Swedish Lapland och Västerbotten men också som en viktig partner för hur vi tillsammans kan utveckla affärer för hela regionen under lång tid framöver.

– Satsningen ligger i linje med Skellefteå Airports ambition att vara ett nav för in- och utresande i norra Sverige, säger Robert Lindberg, VD Skellefteå Airport. Extra spännande är att satsningen primärt handlar om inresande till regionen. Vid tidigare direktflygetableringar har fokus främst legat på utresande.

Uppslutningen bakom satsningen är stor i både Swedish Lapland och Västerbotten. Det gemensamma marknadsarbetet har redan på börjats.

– Holland är en av våra intressantaste marknader, säger Beatrice Bergqvist, marknadsstrateg på Region Västerbotten turism. Vi ser också att vår attraktionskraft ökar när vi kan erbjuda upplevelser som sträcker sig över hela norra Skandinavien.

– Flygförbindelser är en affärskritisk faktor för besöksnäring i perifera regioner, säger Erica Mattson, VD Swedish Lapland Visitors Bord. Vi gläds över Skellefteås framgångsrika arbete med att skapa direktflygsförbindelser och därmed öka tillgängligheten mellan Swedish Lapland och för oss viktiga målmarknader.

– Voigt Travel’s sätt att arbeta långsiktigt tillsammans med mottagardestinationer innebär ett viktigt steg för besöksnäringen i hela regionen och passar väl in i den utveckling som Skellefteå och norra Sverige upplever nu, avslutar Bo Wikström.

Kontakt

Bo Wikström, Visit Skellefteå +46 (0)70 597 73 31.
Robert Lindberg, Skellefteå Airport +46 (0)70 551 70 75.
Cees van den Bosch, Voigt Travel +31 (0)6 53 46 06 63.
VOIGT TRAVEL
Hollandsbaserade turoperatören Voigt Travel har världens största charterprogram mot skandinavisk marknad med 8 destinationer i 3 länder, samt 30 års erfarenhet från norra Skandinavien, varav 15 år med eget charterflyg. 2018 flyger Voigt Travel i triangulering Rotterdam – Skellefteå – Rovaniemi med ankomst Skellefteå Airport samtliga onsdagar under juni, juli, augusti samt första veckan i september. Charterresorna innebär paketerade upplevelser som riktar sig mot privatresemarknaden i Holland och Belgien.