Nu summerar vi Sveriges största turismprojekt!

+*Redan nu – innan avslutat projekt– kan vi konstatera att Sveriges största turismprojektet Destination Capacity Building in Swedish Lapland har överträffat alla mål. Här kommer en film som presenterar projektresultat och firar regionens gemensamma framgångar.

Projektet grundar sig på företagens tillväxtambitioner och hade inte varit möjligt utan en offensiv investering i regionens utveckling från: Norrbottens samtliga kommuner, Sorsele, Skellefteå, Länsstyrelsen Norrbotten, Region Västerbotten, privata finansiärer och Tillväxtverket via den europeiska regionala utvecklingsfonden.

Titta och njut!