Ledigt jobb: Ekonom/Administratör

Ekonom_admin2017

Vi söker ekonom/administratör till Swedish Lapland Visitors Board med huvudsaklig uppgift att koordinera, administrera och sammanställa övergripande rekvisitionsarbete och tillhörande administration i de regionala, nationella och EU-finansierade projekt som organisationen verkar inom.

Arbetet består av bla. fakturahantering, tid- och lägesrapportering och budgetuppföljning som rapporteras till granskande myndigheter. Gentemot projektets 16 samverkansparter verkar du både som administrativt projektstöd samt går igenom, sammanställer och följer upp periodvisa projektredovisningar. Som projektets koordinator är du, tillsammans med projektledare, även administrativ kontaktperson gentemot Tillväxtverket och övriga finansiärer. Arbetet omfattar dessutom övrig ekonomiadministration tillsammans med ekonomiansvarig. Du arbetar tätt ihop med de övriga organisation.

Vi vill att du har erfarenhet och kunskap rörande:
• ekonomiadministration och löpande bokföringsarbete
• administration och rekvisitionsarbete i EU-projekt eller liknande
• ekonomisk projektredovisning och rapportering
• samverkansprojekt mellan kommunal och regional nivå
• det regionala näringslivet
• produktion av projektinformation
• administrativa verktyg som Word, Power Point, Excel eller motsvarande

Som medarbetare vill vi att du:
• är social och utåtriktad och jobbar självständigt
• har stort eget driv samt förmåga att entusiasmera medarbetare
• brinner för regional utveckling
• talar och skriver kommunikativt på flera språk, krav på svenska och engelska

Projektet Business Capacity Development in Swedish Lapland är ett samverkansprojekt mellan regionens 16 kommuner/lokala destinationsorganisationer där Swedish Lapland Visitors Board är projektägare. Projektet är tänkt att ta vid och vidareutveckla insatser i tidigare genomförda projekt. Målgruppen för projektet är regionens SMF (små och medelstora företag) inom besöksnäringen och har som syfte att öka dess konkurrenskraft och att de växer och att de växer på nya tematiska och internationella marknader.
Projektets övergripande strategi är att verka för en långsiktig hållbar tillväxt för SMF genom kapacitetsstärkande åtgärder.
Projekttid: 2018-2020.

Utöver detta projekt bedriver Swedish Lapland Visitors Board även verksamhet inom InterRegprojektet Visit Arctic Europe samt regionalfondsprojektet Naturturism i Swedish Lapland.

Swedish Lapland Visitors Board är regionens officiella företrädare för besöksnäringen med uppdraget att främja näringen genom destinationsutveckling, affärsutveckling och marknadsutveckling. Målet är en fördubbling av omsättningen fram till år 2020, från 2010 års nivå om 4,1 miljarder till 8,2 miljarder.
Den juridiska formen är en ekonomisk förening, där lokala destinationsorganisationer och kommuner tillsammans med andra partners (Swedavia, SJ Norrlandståg) är medlemmar. Basverksamheten finansieras genom medlemsavgifter och ett verksamhetsbidrag från Norrbottens läns landsting.

Omfattning: Tjänsten är en anställning om 100%.
Tillträde januari 2018 eller enligt överenskommelse, med förbehåll om positivt beslut av strukturfondsprojektet Business Capacity Development in Swedish Lapland, 2018-2020.

Placeringsort: Luleå
Övriga medarbetare i Swedish Lapland Visitors Board verkar idag från Kiruna, Luleå, Hamburg och Sorsele.

Ansökan: CV och personligt brev skickar du till vd Erika Mattsson, erika.mattsson@swedishlapland.com, senast 13 december 2017. Urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt om du är intresserad.