Yttrande avseende betänkandet av utredningen Sveriges besöksnäring (SOU 2017:95)

Foto: Carl-Johan Utsi

Foto: Carl-Johan Utsi

Destinationen Swedish Lapland välkomnar regeringens beslut att utreda och föreslå en sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring. Remissvaret är kopplat till de unika förutsättningar som finns för Swedish Lapland, Sveriges arktiska destination, med hög internationell attraktionskraft. Swedish Lapland Visitors Board ser positivt på initiativet till en ny nationell turism- och besöksnäringspolitik. För att möjliggöra en långsiktigt konkurrenskraftig besöksnäring behöver nationella insatser stödja och komplettera de regionala och lokala satsningarna. Vi önskar se ett tydligt, vidareutvecklat turismpolitiskt mål som stärker utredningens syfte – att stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor i Sverige.

Yttrande avseende betänkandet av utredningen Sveriges besöksnäring (SOU 2017:95)

Tidigare remissvar och yttranden