Ledigt jobb: Marknadskoordinator

Ansvarig koordinator för marknadsföring2018Regionens besöksnäring står inför fantastiska utvecklingsmöjligheter. Destinationen Swedish Lapland, har med sin subarktiska natur och kultur, en världsunik position, att synliggöra och nyttja för utveckling av befintliga och nya företag och nya jobb. Denna resa gör vi tillsammans med exportsatsande SMF (små och medelstora företag), lokala destinationsorganisationer, kommuner och regionala finansiärer där den regionala organisationen Swedish Lapland Visitors Board (SLVB) står för processledning, koordinering och samordning för olika regionala utvecklingsprojekt.

Delar av vår verksamhet är finansierad via Region Norrbotten samt Region Västerbotten och delar via projektmedel såsom EUs strukturfonder och Interreg.


Nu söker vi: Ansvarig koordinator för marknadsföring – vikariat

I rollen som marknadskoordinator ansvarar du för att utveckla destinationens och SMF:s närvaro och aktivitet vad gäller den dialogen med distributionsled samt den globala resenären och det globala företaget inför, under och efter resan. Du leder arbetet från strategi och prioritering till praktiskt genomförande samt analys och uppföljning.

Uppdraget består i:

 • Ansvara för att ta fram marknads- och aktivitetsplan på årsbasis
 • Ansvara för löpande kontakt med Visit Sweden /samarbetspartners på respektive marknad.
 • Ansvara för att identifiera och etablera kontakt med de strategiskt viktigaste turoperatörerna och andra travel trade-partners på respektive marknad (nyhetsbrev, mailkontakt, sales calls, famtrips, visningsresor etc).
 • Initiera, driva och följa upp kampanjer tillsammans med utvalda återförsäljare/Visit Sweden på respektive marknad.
 • Ansvara för SLVB:s medverkan på strategiskt viktiga mässor etc på respektive marknad.
 • Ansvara för produktmanualer på respektive marknad.
 • Vara med och ta fram tematiska kommunikationskoncept som är anpassade för respektive marknad.
 • Ha god kännedom om företag och destinationer som är speciellt lämpliga för respektive marknad.
 • Ansvara för löpande marknadsrapportering till våra nätverk och destinationer.
 • Delta i och planera nätverksmöten.
 • Agera ”beställare” av kampanjer, stories och innehåll till våra egna kanaler, som är anpassat för respektive marknad.
 • Agera beställare av undersökningar, analyser etc som behövs för respektive marknadsplaner.

Du är meriterande om du har erfarenhet av att strategiskt planera och genomföra digitala kampanjer mot internationella målgrupper. Du arbetar i vårt marknadsteam och rapporterar i första hand till marknadschef och i andra hand till projektledare för de projekt där du ingår. Inom marknadsteamet planerar ni och genomför gemensamma marknadsföringsaktiviteter i samråd med våra 12 destinationer runt om i regionen samt med företagen och andra partners till destinationen, exempelvis inom området för Visit Arctic Europé. 

Du kommer att ha budgetansvar inom ditt uppdrag.

Omfattning: Tjänsten är ett vikariat om 100 % med start 1 augusti 2018 och gäller för ett år framåt. Tjänsten innefattar tidvis resor.

Ansökan: CV och personligt brev skickar du till marknadschef Johanna Ögren senast 31 maj 2018. Urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt.

Placeringsort: Luleå eller Kiruna.