Varför är det viktigt att rapportera in gästnattsstatistik?

Vi är många aktörer som är beroende av att besöksnäringen levererar in rätt statistik. Inte minst för de marknadsinsatser som planeras och vilka investeringar som görs i regionen.

Gästnatsstatistiken är själva grunden till de marknadsinvesteringar som Swedish Lapland Visitors Board och andra aktörer gör i vår region. Se filmen och hör bl.a. David Sundström, Näringslivschef Region Norrbotten, Natalie Sidén, Investeringschef, Invest in Norrbotten, Britta Flinkfelt, Kommunstyrelsens ordförande, Arjeplogs kommun och Eva Furmark, Strategisk planerare, Trafikverket ger sin syn på vikten av gästnattsrapportering som beslutsunderlag för olika insatser.

Du som är företagare – rapportera in gästnattsstatistiken till SCB senast den 5:e i varje månad. Även 0 beläggning ska rapporteras in.

Hos SCB finns det mer information.

Detta gäller alla som erbjuder boende med minst fem rum eller nio bäddar.