Swedish Lapand Visitors Board logotyp Europeiska unionen logotyp
English flagEng

Award of Swedish Lapland

Nominera prisvinnare till Award of Swedish Lapland! Priserna delas ut på Acadamy of Swedish Lapland, ett årligt kunskapsseminarium där näringen kan nätverka och ta till sig nya insikter.

Swedish Lapland Visitors Board arbetar för att stärka attraktiviteten av destinationen Swedish Lapland genom att marknadsföra regionens platser och upplevelser som matchar den globala resenärens efterfrågan.

Med dessa priser vill vi synliggöra och premiera insatser som inspirerar och levererar i strävan att stärka destinationen Swedish Laplands attraktivitet och konkurrenskraft.

Alla som är verksamma inom besöksnäringen i destinationen Swedish Lapland är välkommen att skicka in en nominering!

Nominera till Award of Swedish Lapland

Skicka din nominering tillsammans med en motivering till info@swedishlapland.com senast 15 april 2019.

Kategori: Innovation
En innovativ idé som bidrar till besöksnäringens utveckling, har nått kommersiellt genomslag och sätter Swedish Lapland på den internationella kartan.

Kategori: Brobyggare
Byggare av en värdefull och hållbar bro där kulturer, människor och affärer flödar mellan Swedish Lapland och världen.

Kategori: Möjliggörare
Modig och ihärdigt initiativ som bakom kulisserna skapat möjligheter att genomföra arrangemang, utveckla eller etablera nya anläggningar eller upplevelser som får varumärket Swedish Lapland att färdas ut i världen.

Spirit of Swedish Lapland  
Inspiratör eller initiativ som genom sitt genuina värdskap lyfter destinationen Swedish Lapland och gör så att besökaren känner sig hemma i vår arktiska vardag.

Academy of Swedish Lapland

Träffa andra turismföretagare och ta del av ny kunskap

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.