Swedish Lapand Visitors Board logotyp Europeiska unionen logotyp
English flagEng

Marknadsbearbetning

Vi på Swedish Lapland Visitors Board, tillsammans med 12 destinationer, arbetar ständigt för att öka kännedomen om platsen Swedish Lapland och hitta nya försäljningsmöjligheter och partnerskap världen över.

Tillsammans är vi starkare

Pandemins grepp om världen gör att marknadsbearbetningen för besöksnäringen i Swedish Lapland ser annorlunda ut jämfört med tidigare år. 

Från 2021 har vi inom projektet BCD (Business Capacity Development) frångått upplägget där man kan gå med i en geografisk marknadsgrupp. Istället arbetar vi utifrån tematiska marknads- och säljinsatser baserat på våra besökares drivkrafter: Lärande/kultur, äventyr/natur och eko/ansvarsfullt resande. Geografiskt fokuserar vi på de marknader där internationellt, nationellt och lokalt resande fortfarande är möjligt. Situationen ändras ständigt, och vi behöver vara beredda att justera vårt fokus snabbt utifrån rådande läge.

Våra insatser går över såväl B2B (bearbetning av Travel Trade-ledet och nya affärer och partnerskap) som B2C (bearbetning av slutkund, till exempel digital annonsering och PR). 

Aktiviteter genomför tillsammans med besöksnäringsföretagen i regionen och under början av 2021 har en större behovsundersökning genomförts, där vi frågat om vilka marknadsstöd och aktiviteter företag har behov av på både kort och lång sikt. Det underlaget ligger som grund för de aktiviteter och insatser som görs för att stärka Swedish Lapland som resmål nu och framåt. 

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta din lokala coach i BCD-projektet, eller kontakta oss på Swedish Lapland Visitors Board.  

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.