Swedish Lapand Visitors Board logotyp Europeiska unionen logotyp
English flagEng

Marknadsföring, försäljning och partnerskap

Tillsammans med besöksnäringen, lokala destinationer och internationella samarbetspartners, arbetar vi ständigt för att öka kännedomen om platsen Swedish Lapland, hitta nya försäljningsmöjligheter för våra företag samt utveckla partnerskap världen över.

Tillsammans är vi starkare

Pandemin har påverkat resande och köpmönster, vilket gör att vi har anpassat marknadsbearbetningen för besöksnäringen i Swedish Lapland.

Våra insatser omfattar såväl bearbetning och samarbete med reseindustrin – Travel Trade-ledet, flyg- och tågoperatörer samt nya affärer och partnerskap (B2B) som bearbetning och marknadsföring mot slutkund, till exempel digital annonsering och PR (B2C).

Vi gör behovsinventeringar och företagsenkäter där vi bland annat får svar på vilka marknadsstöd och aktiviteter näringen har behov av på både kort och lång sikt. Underlagen ligger som grund för de aktiviteter och insatser som görs för att främja företagens hållbara utveckling samt stärka Swedish Lapland som resmål nu och framåt.

Vill du använda nya digitala möjligheter för ökad försäljning?
Vi erbjuder dig en strukturerad utvecklingsprocess, en egen coach och konkreta verktyg för att nå fler kunder.
Anmäl dig till Smart Digital Business.

Hitta nya potentiella gäster/kunder på internet!
Nu finns chansen för dig som företagare att vara med i vår digitala kampanj för effektiv marknadsföring mot rätt målgrupp.
Läs mer här om hur du kan vara med i Digital Ads Campaign.

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.