Swedish Lapand Visitors Board logotyp Europeiska unionen logotyp
English flagEng

Fotograf: Cody Duncan

Tematisk marknadsgrupp Säsongsförlängning

I marknadsgruppen för säsongsförlängning kommer vi att arbeta med riktade insatser för att förlänga säsongen för regionen som helhet och för de deltagande företagen i synnerhet.

De flesta företag inom Swedish Lapland har under delar av året hög beläggning på sina anläggningar, knutet till de traditionella högsäsongerna. Säsongsförlängning är en förutsättning för att på längre sikt kunna hålla anläggningar öppna större delen av året och helår.

Säsongsförlängning skulle inte bara öka omsättningen i regionen, det skulle även öka företagens konkurrenskraft i kampen om nyckelkompetenser. Optimerat kapacitetsnyttjande ger inte bara möjligheter för besöksnäringen, utan det har stora positiva effekter på samhället i stort.

Gå med i marknadsgrupp Säsongsförlängning

Denna marknadsgrupp kommer att genomföra marknadsinsatser som direkt eller indirekt ökar resandet till regionen under den kritiska perioden för våra deltagande destinationer och företag.

Kontakta ansvarig för tematisk marknadsgrupp Säsongsförlängning

Frida Lundqvist

Market Area Manager USA, Benelux, M&I frida.lundqvist@swedishlapland.com 070-223 90 04
Marknadsföring

Se andra marknadsgrupper

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.