Swedish Lapand Visitors Board logotyp Europeiska unionen logotyp
English flagEng

Fotograf: Ted Logart

Tematisk marknadsgrupp Sustainable travel

Genom olika typer av marknadsinsatser i marknadsgrupp Sustainable Travel ska vi informera om de hållbara boenden och aktiviteter som finns här samt inspirera resande till regionen.

Många företag inom Swedish Lapland satsar på hållbar turism. Man vill verka för ett ansvarfullt agerande gentemot den natur, djur och kulturer som är arenan för vår bransch. I linje med dessa satsningar ser man även att fler och fler resenärer har med hållbarhet som en viktig faktor när de väljer resmål och aktiviteter för sin resa.

Tillsammans med gemensamma insatser finns möjlighet att positionera oss som det självklara resmålet för den medvetna målgrupp som väljer resmål utifrån hållbarhet.

Gå med i marknadsgrupp Sustainable Travel

Arbetet inom den här marknadsgruppen ska stärka kännedomen om Swedish Lapland som en hållbar destination. Vi kommer att kommunicera vår tydliga ställning för hållbar naturturism inom regionen.

Kontakta ansvarig för tematisk marknadsgrupp Sustainable travel

Frida Lundqvist

Market Area Manager USA, Benelux, M&I frida.lundqvist@swedishlapland.com 070-223 90 04
Marknadsföring

Se andra marknadsgrupper

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.