Swedish Lapand Visitors Board logotyp Europeiska unionen logotyp
English flagEng

Fotograf: Ted Logart

Tematisk marknadsgrupp Transformative trips

Personlig utveckling är en viktig drivkraft för många resenärer och i Swedish Lapland är vi rustade för att möta den efterfrågan. Vi formerar oss i marknadsgrupp Transformative trips för att spetsa till och marknadsföra vårt erbjudande.

För många resenärer idag är personlig utveckling en minst lika viktig del som allt annat på semestern.

Man vill åka hem med känslan av att ha upplevt och lärt sig något under sin resa som också förändrar en på något plan – en djupare förståelse för andra kulturer, en ökad medvetenhet om naturen och en hållbar livsstil.

Fokus för temat Transformative Trips kommer att vara samisk- och tornedalsk kultur, mat, vår arktiska livsstil etc. Vi berättar om den arktiska livsstilen, hur den har uppstått, våra traditioner, vårt arv och vår nutid. Vi berättar om människorna som bor här och de som verkar i området.

Gå med i marknadsgruppen Transformative Trips

Vi formerar oss i denna grupp för att effektivt kunna marknadsföra våra upplevelser inom Transformative Trips. Vi ska väcka reslusten till Swedish Lapland och öka kännedomen om vår regions kultur och historia.

Kontakta ansvarig för tematisk marknadsgrupp Transformative trips

Frida Lundqvist

Market Area Manager USA, Benelux, M&I frida.lundqvist@swedishlapland.com 070-223 90 04
Marknadsföring

Se andra marknadsgrupper

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.