Nominera till Award of Swedish Lapland

Ta chansen att nominera en person eller företag som bidragit särskilt mycket till besöksnäringen i Swedish Lapland under det gångna året. Nominera i någon av de fyra kategorierna i Award of Swedish Lapland, sista dag för att nominera är 15 april!

Din nominering med motivering skickar du till info@swedishlapland.com senast 15 april.

Vi vill genom dessa priser synliggöra och premiera insatser som inspirerar och levererar i strävan att stärka destinationen Swedish Laplands attraktivitet och konkurrenskraft.

Kategori: Innovation
En innovativ idé som bidrar till besöksnäringens utveckling, har nått kommersiellt genomslag och sätter Swedish Lapland på den internationella kartan.

Kategori: Brobyggare
Byggare av en värdefull och hållbar bro där kulturer, människor och affärer flödar mellan Swedish Lapland och världen.

Kategori: Möjliggörare
Modig och ihärdigt initiativ som bakom kulisserna skapat möjligheter att genomföra arrangemang, utveckla eller etablera nya anläggningar eller upplevelser som får varumärket Swedish Lapland att färdas ut i världen.

Kategori: Spirit of Swedish Lapland 
Inspiratör eller initiativ som genom sitt genuina värdskap lyfter destinationen Swedish Lapland och gör så att besökaren känner sig hemma i vår arktiska vardag.