Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng
Annika Fredriksson
Nyheter 21 januari, 2022

Swedish Lapland Visitors Board tar plats i nationellt nätverk för besöksnäring och turism

Vid en konstituerande stämma fredagen den 14e januari 2022 har 17 regionala turistorganisationer beslutat att formalisera sitt tidigare informella samarbete genom bildandet av den ideella föreningen Regionala Nätverket för Besöksnäring och Turism.

– Målsättningen med styrelsens kommande arbete under året är att samverkan ska lyfta besöksnäringen i hela landet, det avser vi uppnå med stor transparens och delaktighet säger Teres Gärdin, ordförande för den nybildade föreningen.

Föreningens arbete och samverkan baseras på gemensamma sakfrågor och fungerar därmed som en aktiv plattform med syftet att vara en samlande kraft för gemensamma sakfrågor där de regionala Destination Manegement-organisationerna (DMO’s) alternativt motsvarande strukturer hos den regionala utvecklingsansvariga eller organisationer med regionalt uppdrag inom besöksnäring och turism tillsammans bidrar till en positiv utveckling av Sveriges besöksnäring och turism.

– Tillsammans har vi en möjlighet att arbeta smartare, klokare och bättre för att Sverige och dess regioner ska utvecklas som resmål. Det ger oss alla större möjligheter att bidra till de uppsatta målen i respektive regionala utvecklings- och besöksnäringsstrategier, säger Annika Fredriksson, vd Swedish Lapland Visitors Board.

Målet att uppnå en ökad transparens, erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning mellan medlemmarna och föreningens intressenter. Detta uppnås genom att föreningen är den självklara plattformen i relevanta nationella samverkanssammanhang och kan agera både strategiskt och operativt och som driver en tydlig kommunikation med föreningens intressenter.

Föreningen ska inte ersätta andra nuvarande organisationer med intresse i eller som representerar besöksnäringen i landet (exempelvis branschorganisationer eller motsvarande).

Föreningens medlemmar är regionala turismorganisationer.

Den konstituerande årsstämman har utsett följande styrelse:
Teres Gärdin, VD Jämtland Härjedalen Turism, ordförande
Oskar Wijk, VD Destination Småland AB, vice ordförande
Ola Lindgren Nilsson, VD Stua, ledamot
Annika Fredriksson, VD Swedish Lapland Visitors Board, ledamot
Helen Berg, VD Smålandsturism AB, ledamot

Kontaktuppgifter för mer information:

Teres Gärdin, Ordförande regionala nätverket för Besöksnäring och turism. Teres.gardin@jht.se
0703091789

Annika Fredriksson, annika.fredriksson@swedishlapland.com

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.