Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng
Nyheter 5 juni, 2019

111 företag från Norge, Sverige och Finland träffas för att utveckla morgondagens hållbara turism

Under två hela dagar i Narvik träffas turismentreprenörer från norra delarna av Sverige, Norge och Finland för att dela med sig av sina erfarenheter under temat Sharing is Caring i det gemensamma Interregprojektet Visit Arctic Europe II.

Fokus ligger på produktutveckling och säsongsförlängning – hur man nyttjar och förädlar sina resurser och tillgångar till upplevelser och hur vi anpassar rätt erbjudande till rätt gäst.

– Den internationella marknaden betraktar redan Visit Arctic-regionen som ett sammanhållet resmål och satsningar likt detta ökar konkurrenskraften för företagen som finns här och skapar goda förutsättningar för att utveckla nya upplevelser och nya säsonger säger Jan Badur VD, Nordic Marketing.

Huvudsyftet med arbetet i Visit Arctic Europe II är att främja nätverkande över gränserna, öka antal gästnätter och utveckla säsonger för att ytterligare stärka området Visit Arctic Europe till en hållbar och högkvalitativ åretruntdestination. Projektets främsta mål är att bidra till ökad lönsamhet för turismbranschen och därigenom skapa nya möjligheter till sysselsättning och entreprenörskap i det arktiska Europa. Bl.a. strävar man efter en ökning med 10% i gästnätter från utvalda marknadsområden och säsonger, med avsikt att skapa helårsverksamhet för de regioner som deltar i projektet där hållbarhet är en ledstjärna och vår gemensamma konkurrensfördel.

– Visit Arctic Europe II är en fortsättning på det tidigare gränsöverskridande samarbete tillsammans med Nordnorge och finska Lapland där närmare 40 företag från Swedish Lapland deltar för att hållbart öka sina affärer och utveckla nya säsonger, säger Erika Mattsson, VD på Swedish Lapland Visitors Board som är en av projektägarna tillsammans med Northern Norway Tourist Board och Finnish Lapland Tourist Board.

Projektet koncentreras runt tre huvudaktiviteter uppdelade på två arbetspaket där huvudaktiviteterna består av image- och taktisk marknadsföring, tillgänglighet och kompetensutveckling.

– Visit Arctic Europe II är ett samarbetsprojekt med stor potential men även med stora utmaningar eftersom de tre länderna har mycket gemensamt, men också stora skillnader. Förutsättningarna för entreprenörerna är väldigt olika i våra tre länder. Därför måste vi alla svenska företag vara väldigt aktiva för att produktutveckla smart och inleda partnerskap med strategiskt viktiga kollegor i området som stärker båda parters produkter. Vi har mycket att lära av varandra och det ska vi dra nytta av, säger Göran Widén, ägare, Brändögruppen AB.

Kort om Visit Arctic Europe Under projektets första fas pågick mellan 2015–2018 skapades banbrytande, gränsöverskridande samarbeten mellan såväl turistföretag som destinationer och återförsäljare i resebranschen. Något som lockade över 30.000 nya resenärer till regionen. Visit Arctic Europe pågår fram till den 31 mars 2021 och projektägare är Finnish Lapland Tourist Board, Swedish Lapland Visitors Board och Northern Norway Tourist Board med 125 deltagande företag.

Kontakt:
Erika Mattsson, VD, Swedish Lapland Visitors Board+46 70-388 60 25 erika.mattsson@swedishlapland.com

Rauno Posio, Project Director, Visit Arctic Europe, +358 (0)40 653 9900 rauno.posio@lme.fi

Trond Øverås, Managing Director, Northern Norway Tourist Board, +47 901 77 500 trond@nordnorge.com

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.