Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Fotograf: Andy Anderson

Nyheter 3 februari, 2022

Hållbar besöksnäring i fjällen på agendan

Hur skapas en hållbar besöksnäring i fjällen? Det var temat för den konferens som Länsstyrelsen i Norrbotten höll i december och som nu går att se i efterhand. Här kan du ta del av trender inom naturturism, aktuell forskning, hållbar turism i förhållande till renskötsel och allemansrätt och mycket mer.

– Vi blir allt fler som på olika sätt gör anspråk på fjällen, där många intressen och aktörer ska samexistera. Natur- och kulturmiljövärden måste balanseras med befolkningens behov och utveckling av näringar, säger landshövding Lotta Finstorp under konferensens inledning.

Länsstyrelsen i Norrbottens län anordnade konferensen tillsammans med Miljöforum Norr och Regional tankesmedja för friluftsliv. För dig som missade den finns den nu tillgänglig att se i efterhand. Ta del av intressanta föredrag och diskussioner om nutid och framtid i fjällen. Hur vill vi att besöksnäringen ska se ut om 5 år eller 10 år? Hur kan vi nå det nationella miljömålet Storslagen fjällmiljö? Hur når vi Sveriges tio friluftslivsmål?

Se konferensen i efterhand

Hållbar turism i fjällen del 1:

Peter Fredman, professor vid Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism, Mittuniversitetet. Framtidens besöksnäring i fjällen ur ett forskningsperspektiv. Peter Fredman pratar bland annat om trender, att friluftslivet blir mer diversifierat och mångfacetterad, en trend som har stor betydelse för hur vi ska hantera framtida fjällturism. Vad säger forskningen om drivkrafter bakom naturturism och friluftsliv? Se från 16:20.

Annika Fredriksson, vd Swedish Lapland Visitors Board, pratar bland annat om en hållbar destination, resenären som värderar hållbarhet och trender inom naturturism. Se från 43:25.

Josefine Strand, Länsstyrelsen Norrbotten om miljömålet Storslagen fjällmiljö. Se från 1:21:40.

Tomas Kuhmunen, GIS-samordnare Sametinget, om framtidens hållbara turism ur ett renskötselperspektiv. Tomas Kuhmunen berättar bland annat att för att förstå turismens påverkan på renskötseln måste man också ha kunskap om renskötselåret och hur renen rör sig genom landskapet under de åtta årstiderna. Han pratar också om de kumulativa effekterna på renskötseln från många olika verksamheter. Se från 1:33:57.

Nils Hallberg, Naturvårdsverket. Allemansrätten, möjligheter och utmaningar för en långsiktigt hållbar besöksnäring i fjällen 2030. Är ett högre besökstryck, nya typer av besökare och nya typer av aktiviteter ett hot eller en möjlighet? Allemansrätten ger oss en unik möjlighet till friluftsliv, och merparten av problemen som uppkommer innefattas inte av allemansrätten. Den begränsas av förbudslagstiftning i brottsbalken eller miljöbalken. Utmaningarna ligger i gränslandet. Se från 1:56:50.

Hållbar turism i fjällen, del 2:

Malin Brännström och Ingela Edholm Forsberg, Silvermuseet i Arjeplog. Rádestit – en lokal samverkansprocess i Arjeplog. Ett projekt som handlar om småviltsjakt och fiske. Se från 17:07.

Röster från besöksnäringen. Film med intervjuer med företag och organisationer i besöksnäringen, om deras syn på samverkan med övriga intressenter, utmaningar och lösningar. Se från 43:00.

Panelsamtal med summering av dagen och frågor. Se från 1:08:27.

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.