Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng
Nyheter 22 november, 2021

Landshövdingen samtalade om besöksnäringens roll för inflyttning

Länet behöver fler invånare, och för att skapa attraktiva livsmiljöer har besöksnäringen en roll att spela. Det var bakgrunden till temat ”Besöksnäring och inflyttning” som Norrbottens landshövding Lotta Finstorp bjöd in till inom samtalsserien ”Samtal på residenset”.

I inbjudan konstaterar landshövdingen att den stora gröna omställningen och investeringarna som pågår i Norrbotten gör att länets invånare behöver bli fler. Samtidigt finns insikten att människor inte enbart flyttar till ett arbete, de flyttar till en hel livsmiljö̈.

”Som landshövding vill jag föra dialog kring frågor som rör länets utmaningar och möjligheter på detta tema, exempelvis: Hur samhällsaktörerna i länet bäst verkar för att sprida kunskap om det som händer i Norrbotten? Hur vi kan visa våra besökare att Norrbotten är ett attraktivt län även för inflyttning? Vilken roll kan besöksnäringen spela? Hur kan vi gå vidare tillsammans?”

Swedish Lapland Visitors Board deltog i samtalet tillsammans med representanter från besöksnäringsföretag, kommunalråd, näringslivsbolag, Region Norrbotten, F 21 och Luleå tekniska universitet.

– Jag upplever att vi är eniga om att fler, såväl nationellt som internationellt, behöver få upp ögonen för länets många mervärden och fördelar. Såväl näringsliv som offentlig sektor har stora utmaningar i att hitta och attrahera nya medarbetare. Detta initiativ att samla representanter från olika delar av vårt samhälle för att dela erfarenheter, insikter och idéer är givande. Vi vill alla vara en del av lösningen och det känns mycket bra, säger Annika Fredriksson

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.