Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Fotograf: Andy Anderson

Nyheter 10 mars, 2021

Natur- och ekoturismföretagare erbjuds utvecklingscheck på upp till 150 000 kr

Tillväxtverket erbjuder inom kort utvecklingscheckar till natur- och ekoturismföretag. Syftet är att företagen ska stärka sin förmåga att utveckla och ställa om sin verksamhet. Företagen kan ansöka om 50 000-150 000 kronor för sitt projekt. 

– Vår ambition är att stötta företagen både med konkreta färdigpaketerade insatser som är godkända av Tillväxtverket samt bistå med kompetens och hjälp vid företagens ansökningsprocess säger Annika Fredriksson, tf vd Swedish Lapland Visitors Board.

Swedish Lapland Visitors Board har direktkontakt med ansvariga handläggare på Tillväxtverket för att kunna rigga aktiviteter och tjänster som förenklar för företagen att ta del av dessa likvida medel.

– Det är viktigt att de här pengarna kommer ut till företagen i destinationen Swedish Lapland, och där kan vi vara en viktig pusselbit. Vi vill helt enkelt ta bort trösklarna och se till att pengarna kommer ut till företagen, samtidigt som företagen får möjlighet att göra viktiga investeringar i sin egen omställning, säger Richard Westerberg, Business Development Strategist på Swedish Lapland Visitors Board. 

– För att underlätta för natur- och ekoturismföretagare inom destinationen Swedish Lapland att ta del av dessa utvecklingscheckar kommer vi erbjuda olika insatser, speciellt anpassade för att passa Tillväxtverkets krav inom ramen för denna specifika utlysning av stödmedel, lägger han till.

Nu sker ett intensivt arbetet med att paketera dessa insatser som utvecklingschecken kan användas till, inom följande sex områden: 

  • målgrupps- och marknadsanalyser
  • omarbetning av marknadskommunikation
  • marknadsföringsinsatser mot nya målgrupper
  • digitala boknings- och försäljningskanaler
  • utveckling av hållbara produkter och tjänster
  • hållbarhetsinsatser som exempelvis hållbarhetsmärkningen Nature’s Best

En annan viktigt del är att göra själva ansökningen till Tillväxtverket så enkel som möjligt för företagen. Linda Isaksson som är Financial Administration Officer på Swedish Lapland Visitors Boards är specialist inom projektadministration. Hon har tidigare bland annat arbetat på Tillväxtverket och vet att det inte alltid är lätt för en ovan att ansöka om ett stöd från en myndighet.

– Vår ambition är att stötta företagare med ansökningen om utvecklingscheck som görs till Tillväxtverket. Vi kan hjälpa till att formulera ansökan – beskriva vad som ska göras, redogöra för en budget och sedan hjälpa företagen genom att tillgängliggöra underlag för att redovisa resultatet inom de aktiviteter som vi erbjudit, berättar Linda och fortsätter.

– Planen är att vi snart ska kunna komma ut med tydlig information som beskriver både insatsernas innehåll och uppskattad arbetstid som företagen behöver lägga ned. Dessa personalkostnader kan företagen sedan använda utvecklingschecken för att täcka.

Naturturismföretag är företag som erbjuder aktiviteter och andra turismtjänster till besökare med naturupplevelsen i centrum. Ekoturismföretag är företag som, med respekt för den lokala kulturen, erbjuder produkter eller tjänster som bidrar till hållbar ekologisk, social och ekonomisk utveckling. Det ska ske med minimal påverkan på naturmiljöer. Upp till 60 % kan användas för att täcka egna personalkostnader och ansökan kan göras fram till 30 juni 2021.

Utlysningen är nu öppen. Swedish Lapland Visitors Board kommer löpande samla aktuell information på en samlingssida swedishlaplandvisitorsboard.com. Sidan är under uppbyggnad. 

Läs mer om Tillväxtverkets utlysning för: Utvecklings­checkar för företag inom natur- och ekoturism.

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.