Swedish Lapand Visitors Board logotyp Europeiska unionen logotyp
English flagEng
North Sweden Green Deal, Nyheter 27 maj, 2022

”Nu vänds Sverigekartan”

När näringslivsutvecklare från hela Sverige samlades var temat ”etablera mera”. Swedish Lapland Visitors Board var på plats för att berätta om projektet North Sweden Green Deal och hur besöksnäringen kan vara en del i utvecklingen av attraktiva samhällen.

Sveriges kommunala näringslivstutvecklare samlas en gång om året på årskonferens för den ideella föreningen SKNT, Sveriges Kommunala Näringslivstjänstemän. I år var konferensen på Sara kulturhus och The Wood Hotel i Skellefteå och samlade nära 90 personer. Platsen var vald med tanke på den enorma utvecklingen som varit i Skellefteå de senaste åren och det tryck som funnits på kommunen och alla dess funktioner.

Ella Jonsson, Innovation Manager på Swedish Lapland Visitors Board, deltog i ett panelsamtal tillsammans med Johan Sjökvist, Luleå Business Region och Michaela Strömberg, Boden Business Park, om etableringsboomen i Norrbotten – framgångsfaktorer, utmaningar och attraktivitet. Under panelsamtalet som leddes av Malin Winberg, berättade Ella om hela projektet North Sweden Green Deal, med fokus på arbetspaketet attraktion.

– Mitt huvudbudskap var att beskriva hur besöksnäringen och Swedish Lapland Visitors Board med sin långa erfarenhet av att jobba med inkommande besökare sitter på så mycket kunskap, insikter och data när det gäller internationella målgrupper. De kunskaperna och insikterna ska vi nu hitta vägar att dela med oss av till kommunerna, säger Ella Jonsson.

Skapa attraktiva livsmiljöer

En stor del av konferensen handlade om attraktion och attraktiva livsmiljöer.

– Sara kulturhus är en symbolisk plats, det började byggas innan redan innan etableringen av Northvolt och nu är det som en magnet för Skellefteå. Det är ett tydligt bevis på att kulturella och kreativa näringar är väldigt viktigt, säger Ella Jonsson.

Flera kommuner från Norrbotten medverkade också, samt Peter Larsson, regeringens samordnare för stora etableringar i Norr- och Västerbotten.

– Det var bra att vara på plats för att skapa kännedom om det vi gör. Nu vänds Sverigekartan och vi i norr tar ledartröjan, säger Ella Jonsson.

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.