Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng
Ibrahim Baylan. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Fotograf: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Nyheter 2 november, 2021

Ny nationell strategi – så ska besöksnäringen utvecklas

Nu har regeringen presenterat en strategi för hållbar turism och växande besöksnäring. Den innebär ett ramverk och en inriktning för regeringens politik för den kommande tioårsperioden, och en grund för det pågående arbetet med en regional besöksnäringsstrategi.

– Regeringen vill bidra till en omstart där besöksnäringens verksamheter får förutsättningar att utvecklas hållbart och därmed bidra till ökat företagande, jobb och attraktiva platser i hela landet, säger näringsminister Ibrahim Baylan i samband med lanseringen av strategin.

Näringsministern betonar att besöksnäringen är en framtidssektor och en jobbmotor för Sverige samt att den binder samman stad och land.

Strategin för hållbar turism och växande besöksnäring beskriver även ett större perspektiv där turismen bidrar till lokal och regional utveckling, investeringar, service, bevarande och utveckling av natur- och kulturmiljöer och förstärker platsens attraktionskraft.

I strategin lyfts även Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) sammanställning som visar att de landsbygdskommuner som har betydande besöksnäring också ser effekter på ökad sysselsättning, ett större serviceutbud inom flera branscher, ökat nyföretagande och bättre dagligvaruhandel.

– Det är bra att näringsministern är tydlig med besöksnäringens viktiga roll för Sveriges och regionernas hållbara utveckling, säger Annika Fredriksson, vd för Swedish Lapland Visitors Board.

Arbetet med att ta fram en regional strategi för besöksnäringen i destinationen Swedish Lapland går nu in i slutskedet och vid årsskiftet kommer ett första utkast gå ut på regional remiss till kommuner, lokala destinationsorganisationer och andra intressenter.

– Äntligen har vi en nationell strategi för besöksnäringen på plats. Det är viktigt att vi i regionerna kan stå på samma plattform när vi utvecklar regionala utvecklingsstrategier, säger Maria Sirviö, utvecklingsstrateg på Swedish Lapland Visitors Board och ansvarig för framtagandet av Regional Besöksnäringsstrategi 2030.

Läs hela den nationella strategin här: Strategi för hållbar turism och växande besöksnäring

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.