Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Fotograf: Ted Logart

Nyheter, Pressmeddelanden 23 oktober, 2020

Nya medel möjliggör stöttning av besöksnäringsföretag

Efter de framgångsrika insatserna får Swedish Lapland Visitors Board och regionens destinationer nu fortsatt förtroende att stötta näringen med målsättning att hjälpa branschen genom krisen som Corona-pandemin utlöst. 

Besöksnäringen är en av världens största näringar. Det är också en av de näringar som påverkats mest direkt av pandemin. Hårdast drabbat är de destinationer som har en stor andel internationella besökare. En av dessa är Swedish Lapland, där internationella besökare står för 33% av alla gästnätter under ett år.

Bred uppslutning runt näringen

Tillväxtverket väljer nu att skjuta till medel från EU:s regionalfonder för att stötta de krisande besöksnäringsföretagen. Kommunerna, regionerna och privata finansiärer satsar lika mycket för att säkra en långsiktigt hållbar utveckling av branschen. 

– Vi formerar oss för att möta den nya situationen, som kommer präglas av ännu tuffare konkurrens. En stor del av det handlar om att hjälpa företagen, vilket de här medlen kommer möjliggöra, berättar Andreas Lind, vd Swedish Lapland Visitors Board. 

– Det är glädjande att se att det finns en bred uppslutning för företagen på alla plan. Nationellt, regionalt och lokalt ser man nyttan näringen har för platsen och dess långsiktiga utveckling, fortsätter Andreas.

Med grund i lärdomar som dragits den senaste tiden kommer företagen få stöd av lokala destinationer och kommuner i samarbete med Swedish Lapland Visitors Board. Genom att stärka de små- och medelstora företagens kapacitet är målet att öka den internationella konkurrenskraften för att skapa långsiktigt hållbar tillväxt för hela branschen.

Framtiden

Konkret innebär Tillväxtverkets insats att de dubblar de medel som Region Norrbotten, Region Västerbotten, kommunerna och Sparbanken Nord – Framtidsbanken investerar. Projektet Business Capacity Development in Swedish Lapland, som är ett regionalt samverkansprojekt, förlängs med ytterligare två år. Aktiviteter som exempelvis visningsresor för turoperatörer, pressbearbetning, produktutveckling, marknadsbearbetning, marknadsanalyser och digitala kampanjer erbjuds företagen via projektet. 

– Pandemin har skyndat på en redan snabb digital utveckling och skapat nya beteendemönster hos konsumenterna. Nu ökar behovet av nya och hållbara affärsmodeller. – Tillsammans med den ökade efterfrågan på utbudet i Swedish Lapland, finns en global efterfrågan på naturturism. En trend som förstärkts av pandemin där intresset för naturnära upplevelser ökat och upptäckts av nya målgrupper. Nu ska vi tillsammans rusta näringen för den nya resemarknaden och ta vara på de möjligheter som finns, avslutar Andreas Lind.

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.