Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng
Nyheter 8 mars, 2022

Nytt medlemskap i Global Sustainable Tourism Council (GSTC)

Swedish Lapland Visitors Board blir medlemmar i den internationella organisationen GSTC, ett globalt nätverk som arbetar för hållbar turism.

– Vi hälsar Swedish Lapland Visitors Board varmt välkomna bland våra medlemmar och ser fram emot samarbete och idéutbyten, säger Randy Durband, vd för Global Sustainable Tourism Council (GSTC).

Randy Durband, vd GSTC vid en tidigare hållbarhetskonferens. Foto: GSTC

GSTC är en oberoende global organisation som initierades av bland annat FN. Medlemmarna kommer från hela världen och representerar en stor mångfald. Här samarbetar nationella och provinsiella regeringar, ledande reseföretag, hotell, researrangörer och icke-statliga organisationer. Det gemensamma målet är att verka för en hållbar turism inom alla aspekter av hållbarhet.

– Vi vill vara en aktiv aktör i att lösa de globala målen, de kan bara nås genom samarbete. Vi kan bidra med vår input men är lika intresserade av att ta del av andras hållbarhetsarbete, säger Annika Fredriksson, vd Swedish Lapland Visitors Board.

– Inom GSTC finns stora möjligheter att höja vår kompetens och skapa en ännu bättre regional turismorganisation. Det kommer att gynna både insatserna till våra företag och förstärka turismens bidrag till det lokala samhällets utveckling.

Globala hållbarhetskriterier

GSTC hanterar globala kriterier för hållbart resande och turism och tillhandahåller en internationell ackreditering för olika certifieringsaktörer inom hållbar turism. Kriterierna är resultatet av ett arbete för att utveckla ett gemensamt internationellt språk om hållbarhet. De är organiserade i fyra delar: hållbar förvaltning, socioekonomiska effekter, kulturella effekter och miljöpåverkan. I Sverige finns bland annat certifieringen Nature’s Best som har GSTC’s kriterier som grund och flera anslutna företag inom Swedish Lapland.

GSTC samlar medlemmar från hela världen som enas om standarder för hållbar turism. Foto: GSTC

– Vi är glada att ha Swedish Lapland Visitors Board som ny medlem i när GSTC’s kriterier allt oftare antas i de nordiska länderna. Det ger möjlighet för vidare samarbeten inom Sápmi gällande hållbart resande och hållbar turism, säger Roi Ariel, verksamhetschef GSTC.

Läs mer om GSTC och Swedish Lapland Visitors Boards medlemsskap:

Swedish Lapland Visitors Board has joined as a Global Sustainable Tourism Council (GSTC) member.

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.