Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng
Nyheter, Pressmeddelanden 8 april, 2022

Nytt projekt ska höja regionens attraktivitet – Ella Jonsson rekryteras som Innovation Manager

Världens blickar riktas mot norra Sverige när hundratals miljarder kronor investeras för fossilfri omställning och tusentals nya arbetstillfällen. Under våren 2022 startar därför North Sweden Green Deal, EU-projektet med fyra delprogram i Norrbotten – Attraktion, Kompetensförsörjning, Fysisk planering och Energi. Projektet tar sikte på avancerad samverkan på en helt ny nivå och innovativa metoder för att möta framtiden. Swedish Lapland Visitors Board leder delprojektet Attraktion.

– Region Norrbotten har gett oss förtroendet att vara samarbetspartner i delprojektet ”Attraktion – marknadsföring och mottagarkapacitet”. Parallellt med de stora nya investeringarna som görs behöver den befintliga arbetsmarknaden och kommunerna också förstärkas. Både för att klara sitt grundläggande samhällsuppdrag och för att kunna bidra till en attraktiv livsmiljö, en mångfacetterad arbetsmarknad och ett starkt kulturliv, säger Annika Fredriksson, vd på Swedish Lapland Visitors Board.

– Jag gläds åt att presentera Ella Jonsson som en ny viktig resurs för länet i sin roll som Innovation Manager och processledare i projektteamet.

Innovationsledare och strateg med erfarenhet av besöksnäringen

Ella Jonsson kommer närmast från konsultföretaget Tromb, där hon arbetat som digital affärsutvecklare, processledare för bolagets innovationsmetoder samt ansvarat för Trombs eget varumärke och kommunikation. Bland Ellas kunduppdrag kan nämnas arbetet med strategisk kommunikation och rådgivning för Bodens Energis ledning, med fokus på det kommunala bolagets hållbara transformation.

– Mitt hjärta klappar varmt för Norrbotten och jag ser fram emot att få kroka arm med andra innovativa eldsjälar i projektteamet, med kommunerna, samarbetspartners. I samverkan med övriga delprojekt ska vi rusta vår region för en hållbar och jämställd framtid. Vi måste vara innovativa och modiga när vi söker nya vägar framåt för att växa.

– Åren på Tromb har stärkt insikten om att digitalisering och ny teknik är en förutsättning för att möta framtidens stora utmaningar. I min ryggsäck finns också många års erfarenhet av affärsutveckling och strategisk kommunikation för besöksnäringen, regionalt såväl som nationellt. Det är minst sagt ett drömuppdrag när dessa erfarenheter nu faller på plats i den nya rollen som Innovation Manager för delprojektet Attraktion i North Sweden Green Deal, säger Ella Jonsson.

Fler norrbottningar det övergripande målet

Just nu sätts projektteamet samman, med både nya rekryteringar och befintliga medarbetare på Swedish Lapland Visitors Board. Projektet påbörjas redan under april 2022.

– Vi befinner oss vid ett extraordinärt vägskäl och det kräver extraordinära insatser. Besöksnäringen har erfarenheter av att arbeta med regionens attraktiva fördelar, metoder och verktyg för att nå ut till, och attrahera, utpekade målgrupper samt att förvalta det goda värdskapet. Vi ska dela dessa tillgångar med kommunerna och även samverka med forskning, både RISE och Luleå Tekniska Universitet, säger Annika Fredriksson.

– Tillsammans med Norrbottens 14 kommuner ska vi bidra till att öppna omvärldens ögon och öka lusten att flytta hit så vi blir fler invånare, avslutar Ella Jonsson som tillträder sin nya tjänst som Innovation Manager senare under våren.

Läs mer hos Utveckla Norrbotten: North Sweden Green Deal

Pressmeddelande från Region Norrbotten: The North Sweden Green Deal – ett nytt projekt för den stora hållbara samhällsomvandlingen.

Läs mer om delprojektet Attraktion.

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.