Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng

Fotograf: Janus Brandin/Region Norrbotten

Nyheter 3 februari, 2022

Pajala flygplats byggs ut för internationell passagerartrafik

Utrikeshallen på Pajala Airport byggs om och uppdateras för att ta emot fler passagerare och uppnå säkerhetskraven för internationell passagerartrafik. En välkommen investering som ökar förutsättningen att vidareutveckla besöksnäringen.

I dagsläget trafikeras Pajala Airport främst av linjetrafik mellan Pajala och Luleå och chartertrafik från Storbritannien under vintern. Flygplatsens landningsbana har redan möjlighet att ta emot större flygplan men terminalbyggnaden är ännu inte anpassad för det. Efter ombyggnationen ska terminalen uppnå säkerhetskraven för internationell passagerartrafik.

– Internationella direktflyg är en viktig faktor för att vidareutveckla besöksnäringen. På resmål som saknar välutbyggd alternativ kollektivtrafik har flyget en än viktigare roll att spela, säger Annika Fredriksson, vd Swedish Lapland Visitors Board.

– Investeringar i utökad flygtrafik väcker frågeställningar kopplat till klimatpåverkan. I första hand behöver resmål i Sverige och världen som kan erbjuda alternativ till flyg se till att styra reseströmmar till tågtrafik. Men hos oss saknas alternativen och det motiverar investeringar för att säkerställa en internationellt kopplad reseinfrastruktur. Dessutom hoppas vi på teknikutveckling både vad gäller biobränslen och elflyg, fortsätter Annika Fredriksson.

Transporter till regionen hinder för utveckling

I enkäter som Swedish Lapland Visitors Board gjort med företag i regionen från både 2019 och 2021 pekar företagarna på transporter till regionen som det största hindret för utveckling. En stor del av östra Norrbottens internationella gäster reser in och ut via finska flygplatser.

– Bristfällig reseinfrastruktur är direkt hämmande för landsbygdens lokala utveckling. Jämfört med motsvarande region i Finland har vi avsevärt mindre utbyggd flygtrafik, Denna investering är mycket positiv för besöksnäringsföretagen i Tornedalen och för hela regionen, säger Annika Fredriksson. 

Intresse från internationella flygbolag

Redan innan byggstart har lokala entreprenörer inom besöksnäringen lyckats säkra en avsiktsförklaring med flygbolaget Brussels Airlines, som kommer att trafikera Pajala Airport under kommande vintersäsonger.

– Det här innebär stora utvecklingsmöjligheter för besöksnäringen och näringslivet i Pajala och det bidrar i sin tur till att det finns bättre förutsättningar till att leva och bo i östra Norrbotten. Vi ser också att intresset för Tornedalen är stort i och med att man redan lyckats säkra intressen från internationella flygbolag, säger Nils-Olof Lindfors (c), regionråd, i en artikel på Utveckla Norrbotten.

Den totala budgeten för ombyggnationen är drygt tio miljoner kronor. Pajala kommun som äger och driver Pajala Airport investerar 3,4 miljoner kronor Region Norrbotten bistår med 6,99 miljoner. Den nya terminalen ska var färdig redan vintersäsongen 2022/2023.

På bild: Johan Väisänen, Explore the North, Ulrika Hammarström (s) kommunalråd Pajala och Nils-Olov Lindfors (c) regionråd. Foto: Janus Brandin/Region Norrbotten

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.