Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng
Nyheter 24 september, 2019

Partner session: Välkommen till en dag om besöksnäringen i Swedish Lapland!

Dagen vänder sig till dig som främjar eller har uppdrag inom lokal eller regional näringslivsutveckling med fokus besöksnäring. Vi bjuder på fördjupad kunskap om besöksnäringens utveckling och möjligheter samt resultat från pågående arbete.

Det regiongemensamma samverkansprojektet Business Capacity Development in Swedish Lapland har nu nått halvvägs. Kom och lyssna till hur projektet bidrar till företagens utveckling, vad som uppnåtts och vad som är på gång.

Projektet syftar till att stärka konkurrenskraften för små och medelstora företag inom besöksnäringen i regionen och att öka kännedomen om destinationen Swedish Lapland. Allt för att främja en långsiktigt hållbar tillväxt.

Vi berättar mer om vad arbetet inom Affärsutveckling och Marknadsutveckling innebär konkret.

Du får ta del av en fördjupad genomgång och analys av den Nulägesanalys som är genomförd med syfte att ligga till grund för arbetet med en gemensam regional besöksnäringsstrategi mot 2030.

Nulägesanalysen fokuserar på hållbar utveckling, vad det innebär för företagen i Swedish Lapland och vilka prioriteringar som möjliggör en hållbar utveckling.

Dessutom får du lära dig mer om Infrastruktur och transporter ur ett besöksnäringsperspektiv.

Ta del av en presentation av Swedish Laplands arbete för främjande av företagens möjligheter kopplat till tillgänglighet.

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.