Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng
BCD, Nyheter 3 februari, 2022

Så möttes företagens behov inom BCD 2021

Affärsutveckling och kompetenshöjande insatser, kampanjer mot nationell marknad och långsiktig strategisk bearbetning av internationell marknad. Det är bara några av aktiviteterna under det gångna året inom det stora projektet Business Capacity Development in Swedish Lapland. Utifrån företagens behov skapades insatser för att stödja dem. Nu finns 2021 summerad i en rapport.

Det övergripande målet för BCD är att verka för en långsiktig hållbar tillväxt för små och medelstora företag i regionen, bland annat genom fler exportmogna företag, fler attraktiva hållbara produkter och en ökad digital mognad hos företagen. Hur når vi dit? Och hur genomförs det under en pågående pandemi?

För att möta utmaningarna som uppstod under pandemin organiserades projektet om under 2020, och upplägget kvarstod under 2021. Från att ha jobbat med affärs- och marknadsutveckling geografiskt och tematiskt skapades i stället sex arbetsgrupper: Travel Trade, Nya affärer och partnerskap, Kommunikation, Press och PR, Affärsutveckling ASSL och Digitalisering.

– Projektets förmåga att snabbt ställa om utifrån de förändrade förutsättningarna ger oss en möjlighet att möta branschens behov. För att nå det långsiktiga målet behöver vi lyssna på vad företagen behöver, speciellt i en sådan extrem situation som pandemin innebär, säger Petronella Modin, vice vd Swedish Lapland Visitors Board och projektledare för BCD.

Insatser som svar på företagens behov

Året inleddes med en nulägesanalys där företagen tillfrågades om deras behov inför 2021. Utifrån behoven genomfördes en mängd aktiviteter.

Från ett marknads- och säljperspektiv efterfrågade företagen till exempel bearbetning av den nationella marknaden och kampanjer i sociala medier. Det ledde bland annat till kampanjer tillsammans med företag i regionen, tematiska kampanjer och flera stora insatser med samarbetspartners under 2021.

Företagen efterfrågade också långsiktigt strategiskt arbete för när den internationella resemarknaden öppnar igen, och projektens parter fortsatte tillsammans att bearbeta turoperatörer och primära marknader för att hålla relationerna levande. Till exempel genom Swedish Lapland Summit, veckovisa nyhetsbrev till turoperatörer, live sessions utifrån teman och mycket mer.

Inom affärsutveckling lyfte företagen bland annat behovet av digital marknadsföring och att nå svenska resenärer. Flera kompetenshöjande insatser genomfördes, till exempel Arctic Spirit in Swedish Lapland (ASSL), destinationens eget affärs- och produktutvecklingsprogram som erbjöds inom värdskap, exportmognad, prissättning och kalkylering, produktutveckling, marknadskännedom och digital kommunikation.

Fortsatt utveckling under 2022 – projektets sista år

Sedan BCD startade 2018 har 428 företag fått stöd genom projektets aktiviteter.

– Vi är stolta över allt som åstadkommits så här långt, men inte färdiga. Under projektets sista år ska vi göra allt vi kan för att fortsätta utveckla och stötta regionens företag. Vi vill stärka deras konkurrenskraft, hjälpa dem växa och nå nya marknader, säger Petronella Modin.

I Projektrapport 2021 kan du läsa mer om vilka konkreta insatser som gjordes inom BCD under 2021. Här kan du också läsa om företagens prioriteringar inför 2022 och vad som är på gång inom BCD under det kommande året.

Läs eller ladda ner rapporten här (pdf)

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.