Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng
BCD, Nyheter 1 mars, 2022

Satsning på ”svemester”

De senaste åren har svenskar på hemmaplan varit en viktig målgrupp för besöksnäringen. Swedish Lapland Visitors Board har aktivt deltagit i Visit Swedens uppdrag att marknadsföra Sverige för svenskarna, bland annat genom Upplevelseguiden. Dessutom har det gjorts egna satsningar på svensk marknad. 2021 nåddes nytt rekord i antal svenska gästnätter.

I samband med pandemin fick Visit Sweden uppdraget att marknadsföra Sverige även för svenskarna. Swedish Lapland Visitors Board medverkar i den nationella arbetsgruppen med ett antal utvalda representanter från olika delar av landet.

– Vi tar med oss erfarenheten från respektive del av Sverige och bidrar till de gemensamma insatsernas utveckling för att utöka kundunderlaget hos våra besöknäringsföretag, säger Annika Fredriksson.

Lokala tips i Upplevelseguiden

Arbetet har bland annat resulterat i Upplevelseguiden – ett digitalt verktyg med resmål, äventyr och tips om Sverige som semesterland. Arbetet pågick från maj till september och medarbetarna på de lokala destinationerna har varit delaktiga i att plocka fram tips från sin kommun. Under 2022 är ambitionen att fortsätta vidareutveckla guiden som lanserades förra året, fylla på med tips och öka synligheten.

Dessutom planeras en ny marknadsföringskampanj mot svensk målgrupp. Under 2021 lanserades kampanjen ”De ofrivilliga turisternas guide till Sverige”, för att visa svenska resmål genom nya ögon.

– Vi kommer även få ta del av analyser och kunskap om den svenska målgruppen kopplat till anpassade produkter och upplevelser, som vi ska försöka nå ut med till våra företag, säger Johanna Ögren, marknadsstrateg på Swedish Lapland Visitors Board.

Flera insatser mot svensk marknad

Förutom att delta i de samverkande nationella insatserna, har Swedish Lapland Visitors Board aktivt arbetat med Sverige som marknad inom projektet Business Capacity Development in Swedish Lapland (BCD). När pandemin var ett faktum ställde projektet om till att arbeta med de marknader som för tillfället varit öppna.

– Där har naturligtvis Sverige varit en av flera marknader vi aktivt bearbetat via våra digitala kampanjer. Vi har också lagt stort fokus på att få hit svensk media, dels snabbrörlig sådan för direkt publicering, dels arbetat förutseende och erbjudit pressbesök med möjlighet att göra artiklar för publicering inför kommande säsonger. Det kan vi nu skörda frukterna av inför sommarsäsongen 2022, säger Johanna Ögren.

Pressresorna har till exempel lett till ett 8-sidigt reportage publicerat i ett specialnummer av Allt om Resor och en förstasida i Dagens Nyheter.

Paketresor och gemensamma kampanjer

Ytterligare insatser mot svensk marknad har gjorts med både nationella och regionala samarbetspartners. Swedish Lapland medverkar regelbundet i Coop Norrbottens medlemsutskick med olika reseerbjudanden. Även Naturkompaniets resebyråtjänst Äventyrsresor har nu paketresor till Swedish Lapland för sina medlemmar.

– Våra gemensamma uppmärksammade kampanjer med nattågsoperatören Vy har bidragit till ett ökat intresse för tåget och tillsammans med bland annat hyrbilsföretag har våra företag nått ut till nya målgrupper, säger Johanna Ögren.

Att insatserna mot svensk marknad har gett resultat kunde ses när besöksstatistiken för sommaren 2021 presenterades och det blev nytt rekord i antal svenska gästnätter.

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.