Swedish Lapand Visitors Board logotyp
English flagEng
Haparanda station
Nyheter 28 december, 2021

Snart dags för tågtrafik över finska gränsen

Nu inleds banprojektet Laurila-Tornio-Haparanda. Projektet innebär en elektrifiering av sträckan, och om några år kan det vara möjligt för persontrafik att korsa gränsen för in eller utresa mot Finland och det europeiska järnvägsnätet.

Finansiering av projektet Laurila-Torneå-Haparanda är säkerställt och nu planeras genomförandet. Byggande inleds tidigast i slutet av 2022 och större delen av arbetena sker under 2023 och 2024.

– Det är mycket glädjande nyheter. En starkare koppling mellan norra Finlands och norra Sveriges tåginfrastruktur ger fler jobbmöjligheter, ökar turismen och bidrar till ett stärkt näringsliv i Norrbotten, säger Haparanda stads kommunalråd Sven Tornberg i en artikel på Haparanda stads webbsida.

– En utbyggd och väl fungerande gränsöverskridande kollektivtrafik är avgörande för både regionen, Sveriges och resmålet Swedish Laplands utveckling, menar Annika Fredriksson, vd Swedish Lapland Visitors Board.

Torneå och Haparanda är knutpunkten för internationella transportkorridorer och en del av den pågående utvidgningen av den transeuropeiska TEN-kärnnätskorridoren runt Bottenviksbågen. Projektet möjliggör passagerartågtrafik mellan Finland och Sverige, men öppnandet av trafiken förutsätter separata beslut.

– Reseinfrastruktur är ryggraden för ett resmål där besökarna utgör besöksnäringens råvara. Begränsad tillgänglighet till ett resmål ger begränsade möjligheter för en livskraftig besöksnäring. Därför ser vi mycket positivt på att de europeiska länderna gör sitt för att knyta samman den spårbundna persontrafiken i Europa, säger Annika Fredriksson.

Kostnadskalkylen för projektets är 24 miljoner euro, varav Trafikledsverkets andel är 10 miljoner euro, Försörjningsberedskapscentralens andel 10 miljoner euro och svenska statens andel fyra miljoner euro. EU:s CEF-stöd (Connecting Europe Facility) har beviljats för att planera projektet.

Läs mer hos finska Trafikledsverket

Satsningen går i linje med ”Vision Sverige 2025” som visar var Sverige bör vara år 2025 för att nå målen för ett hållbart samhälle till år 2050. Utgångspunkten är de hundra nationella mål som rör fysisk samhällsplanering. Läs mer här: Skapa internationella spårstrukturer för gods och resor

Relaterade nyheter

Sök på Swedish Lapland

Skriv din sökning ovan och sökresultaten visas här nedan.